Nyheter

Mycket svajiga elpriser

Att elpriserna varierar kraftigare än tidigare är till stor del en effekt av att det kommer in mer förnybar el i systemet som är väderberoende. Under en timme, natten den 2 maj, noterades de lägsta elpriserna i Sverige i historien på timbasis, då priset var nere på 0,13 öre per KWh. Samtidigt ligger snittpriset på el över det normala i Norden.
Förra veckan hamnade snittpriset i Norden påcirka 37 öre per kWh och enligt elbolaget Bixias prognos stiger priset den här veckan till ett snitt på knappt 43 öre per kWh.
– Helt klart kommer vi att behöva vänja oss vid mer varierande elpriser, där det liktförra veckan kan vara mycket låga priser under kortare perioder för att sedan stiga till mycket höga. Det beror bland annat på att det byggs mer vindkraft, vilket är nödvändigt ur ett klimatperspektiv. Samtidigt är det en kraftkälla som är väderberoende, säger Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia.
Att priset just nu är högt beror inte enbart på det kalla vädret, det är många andra faktorer som påverkar. En orsak är att vårfloden bromsat upp till följd av kylan, en annan orsak är att revisionen av kärnkraftverk pågår.
– Dessutom har vi ett underskott i våra vattenmagasin och en relativt hög marginalkostnad på kol som håller uppe priserna. Att priset på marginalkostnaden för kol är högt beror på en högre prisnivå på utsläppsrätterna. Nu ligger de på cirka 27 euro per ton, vilket kan jämföras med förra året då de låg på 14 euro per ton. Det kostar alltså nästa dubbelt så mycket mer nu att belasta miljön som för ett år sedan, konstaterar Matina Rosenberg.
Foto: Bixia