Nyheter

Energikontor Sydosts arbete intressant i Europa

Energikontor Sydost angriper problemet med utsläpp från transportsektorn från flera håll. Samlastning av varor som ska till kommuners olika verksamheter samt hållbar mobilitet i Kronoberg är några av de områden vi fokuserar på när det gäller transporter. Arbetet har väckt intresse i Europa och på fredag arrangeras ett webbinarium av FEDARENE, EU:s motsvarighet till Energikontoren Sverige, där medarbetare från Energikontor Sydost deltar som föreläsare.
På fredag den 10 maj kl. 10.30 – 12.15 arrangerar FEDARENE ett webbinarium med tema Hantering av varutransporter – en utmaning för hållbara städer. FEDARENE, European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment, samlar Energikontoren i Europa och sprider kunskap och goda resultat länderna emellan.
Energikontor Sydost arbetar med att minska utsläpp från transporter på flera olika nivåer. Arbetet handlar exempelvis dels om att minska på antalet varuleveranser inom kommuner och dels om att förändra resvanorna hos allmänheten. Det är inom dessa två områden som medarbetare från Energikontor Sydost kommer att föreläsa på webbinariet som har deltagare från hela Europa.
När det gäller varuleveranser leder Energikontor Sydost Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution, som hjälper kommuner att minska antalet transporter inom kommunen. Genom att ha en specifik samlastningscentral dit alla kommunens varor distribueras och sedan körs ut i optimerade rutter minskas antalet varutransporter mellan 60 – 80% i kommunen. Framför allt är det väldigt bra ur miljösynpunkt, men det är också bra eftersom den tunga trafiken minskar i utsatta områden runt skolor och äldreboenden vilket leder till mindre risk för trafikolyckor. Idag använder fler än 40 svenska kommuner samordnad varudistribution.
Olof Moen, transportforskare vid Göteborgs Universitet och anställd på Energikontor Sydost, är en av de drivande personerna bakom arbetet med samordnad varudistribution. Han kommer att föreläsa om hur arbetet går till för att fler länder i Europa ska kunna ta efter vårt exempel.
Frida Hansson arbetar med hållbar mobilitet och projektet Res Grönt i Gröna Kronoberg som drivs tillsammans med Region Kronoberg. Projektet ska främja hållbara resor och uppmuntra anställda att välja klimatsmarta sätt att resa. En stor del av projektet går ut på att ta fram fungerande verktyg för att förändra dagens resvanor till ett önskat resvanemönster. Ett exempel på sätt att förändra resvanor är att låta anställda inom t.ex. Regionen testa att cykla med elcykel till och från jobbet under en period. I ett fall var en anställd så nöjd med att elcykla att personen sålde sin bil och köpte en egen elcykel istället. Det är dessa verktyg och sätt att påverka resvanemönster som Frida kommer att föreläsa om på FEDARENEs webbinarium för att kunskapen ska spridas i Europa.
Bilden:
Gaslastbilar som används för kommunalt samordnad varudistribution på Österlen.
Foto: Ystads kommun