Nyheter

De svenska utsläppen av växthusgaser ökade under förra året

Det visar nya siffror från SCB skriver TT. Totalt släppte Sverige ut 63,8 miljoner ton, ett halvt ton mer än året före. Detta trots att Sverige måste minska sina utsläpp med mellan fem och åtta procent årligen för att nå klimatmålet.
Störst andel av utsläppen står tillverkningsindustrin för.
– Stålindustrin står i dag för tio procent av de totala utsläppen. När omställningen sker i exempelvis den branschen kommer det bli ett jättesprång, säger Karin Nyström, chef för klimatmålsenheten på Naturvårdsverket.
Bild: Pixource