Nyheter

WIN på Ideon växer och blir eget bolag

WIN växer vidare och utgörs idag av tre marknadsplatser för öppen innovation inom vatten, samhällssäkerhet och energi. Modellen som WIN utvecklat är dynamisk och kan appliceras inom många branscher.

WIN utgörs idag av tre marknadsplatser för öppen innovation inom vattensamhällssäkerhet och energi. Modellen som WIN utvecklat är dynamisk och kan appliceras inom många branscher. Exempel på framgångsrika innovationsbolag som vuxit genom samverkan i WIN är WatersprintOrbital Systems och Carex of Sweden.
Som ett led i sin expansion knoppas WIN av från Ideon Open AB till ett eget bolag och kommer även fortsatt att ledas av Maria Sätherström Lantz. Uppdraget och verksamheterna i WIN kommer att rulla på oförändrade, men formellt fristående från Ideon Open AB.
– WIN-konceptet har sedan det startades inom Ideon Open utvecklats till ett framgångsrikt sätt att stötta innovationsbolag och är nu redo för nästa steg. Genom avknoppningen från Ideon Open kan WIN-teamet fokusera till hundra procent på att skala upp WIN-konceptet, säger Arne Hansson, VD på Ideon Open.
– Vi är stolta över den fantastiska plattform vi byggt upp och hur vi påskyndar utvecklingstakten inom viktiga områden. Vi arbetar med att få ut innovationer på marknaden och är en visionär verkstad som skapar möjligheter både vad gäller det som finns i dag och det som kommer att vara möjligt i framtiden. Avknoppningen lägger basen för vår fortsatta expansion, säger Maria Sätherström Lantz, VD för WIN.
”Tid till marknad” är den främsta utmaningen för nystartade bolag och det adresserar WIN genom att i sina aktiviteter aktivt föra samman beslutsfattarna i det stora och det lilla företaget/organisationen. Genom att också arbeta branschvis ökar sannolikheten för affärer rejält, vilket WIN-medlemmarna bekräftar. Detta har lett till kommersiell framgång och uppnådda mål för många bolag och organisationer.
– Detta är mycket positivt. WIN konceptet är starkt nog att klara sig på egna ben och utvecklas vidare, det är en succe. Ideon Science Park är stolta över att WIN startade inom familjen och ser gärna att relationen fortgår, avslutar Mia Rolf, VD Ideon Science Park.

OM WIN

WIN erbjuder marknadsplatser för företag och innovationer inom vatten, samhällssäkerhet och energi. Genom öppen innovation och aktiv matchmaking påskyndar vi processen för att få ut innovationer på marknaden. WIN har totalt drygt 120 aktiva medlemsorganisationer och omfattar såväl små innovativa som stora globala företag, offentliga organisationer, akademin och ideella organisationer. Verksamheten har sin bas på Ideon Science Park i Lund och agerar med både svenskt och internationellt perspektiv. WIN:s marknadsplatser och innovationsplattformar är: WIN Water, WIN Guard och WIN Energy.

Se mer på: www.winwater.se, www.winguard.sewww.winenergy.nu

OM IDEON OPEN AB
Ideon Open AB är en del av Ideon Science Park och stödjer industrin med tjänster och arbetsmetoder baserade på öppen innovation och entreprenöriella metoder. Ideon Open ägs av Lunds universitet, Lunds kommun och Wihlborgs Fastigheter. Ideon Open driver affärsutveckling genom ASSIGNMENTS – utmaningsdrivna innovationsuppdrag som skräddarsys för varje klient – och BEYOND – en kollaborativ företagsaccelerator för bolag som vill utveckla disruptiva affärer i högt tempo. 

Se mer på: www.ideonopen.com