Nyheter

Det här gjorde Tekniska verken under 2018

Tekniska verken i Linköping har en viktig roll när det gäller att bidra till att bygga en resurseffektiv region. I det arbetet står hållbarhet hela tiden i fokus och de begränsade resurserna ska användas på det klokaste sättet. I årets hållbarhetsredovisning redovisas allt som gjorts i koncernen under 2018.
Klimatförändringarna är ett faktum och Tekniska verken vill ta ett stort ansvar i den frågan bland annat genom stora, långsiktiga investeringar inom infrastruktur, produktionsanläggningar och ny teknik. Det skapar i sin tur möjlighet att säkra en ekologisk och social hållbar utveckling med exempelvis el-, värme- och biogasproduktion från fossilfria och återvunna källor, hänsyn till biologisk mångfald, trygghet och rättvisa.
Viktigt i sammanhanget är att hållbarhet skapas tillsammans med andra, och för att få en dialog med kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter så sjösätts nu under 2019 en hållbarhetsavdelning inom Tekniska verken. Huvuduppgiften är där att hjälpa till och driva på, vara en röst i debatten, samt skapa kommunikation och engagera kring hållbarhetsfrågor.
Under 2018 har Tekniska verken beslutat, genomfört eller påbörjat många saker med fokus på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Här följer några exempel:
– Satsning på en vindkraftspark i Sunne som kommer att bidra till en långsiktigt tryggad fossilfri elproduktion. Dessutom pågår arbetet med att helt fasa ut kol och fossil olja till år 2021.
– Påbörjat bygget av en produktionsanläggning för flytande biogas, framför allt för industrin och tunga transporter.
– Fiberanslutningen på landsbygden runt Katrineholm, Linköping och Mjölby för att bidra till en levande landsbygd, där alla har tillgång till ett bredband som klarar framtidens digitala tjänster.
– Ökat forsknings- och utvecklingsinsatser inom bland annat energiteknologi och säsongslagring av fjärrvärme.
Bild: Tekniska verken