Nyheter

Bergviks kraftverk slår upp portarna

Lördagen den 11 maj öppnar Fortum upp dörrarna till vattenkraftverket i Bergvik för allmänheten. Förutom möjligheten att titta in i anläggningen som uppfördes 1961 bjuds det även på fika. Fortum samarbetar även med närliggande Bergviks Industrimuseum som har öppet under lördagen.
– Det är över 50 år sedan Bergvik sattes i drift och kraftverket fortsätter vara viktig för energiproduktionen. Dessutom har kraftverket ett kulturhistoriskt värde och spelade stor roll för samhället i Bergvik. Det är därför särskilt roligt att öppna upp anläggningen så att närboende och andra får möjlighet att titta närmare den, säger Bertil Planeskog, anläggningsansvarig för Bergviks kraftverk.
Bergviks kraftverk är en av 25 större anläggningar längs Ljusnan och ligger i Söderhamns kommun. Kraftverket har ett normalt år en årsproduktion på 107 GWh per år, vilket motsvarar elanvändningen hos ca 4 800 eluppvärmda småhus.
Förutom att Bergviks Industrimuseum har öppet kommer även konstnären Ragnhild Sandelius Brodow vara på plats och berätta om hennes konstverk som invigdes på Bergviks kraftverk i september 2018.
Fortums Öppna hus är ett populärt evenemang som lockar stor publik. Förra året öppnades dörrarna till vattenkraftstationerna i Dönje och Ljungaverk. Under 2019 inleds Öppna hus i Bergvik den 11 maj. Därefter följer Forshuvud den 1 juni.
Foto: Fortum