Nyheter

Teknikföretagen värvar ny näringspolitisk chef

Patricia Kempff kommer närmast från ABB Sverige där hon är Head of Public Affairs. Hon har även en bakgrund från Swedbank AB som ansvarig för samhällskontakter/samhällsengagemang.
– Det känns spännande att få vara med och påverka bilden av Teknikföretagen bland politiker och beslutsfattare. Jag ser mycket fram emot att få utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna, samt fortsätta vara en relevant samtalspartner med medlemsföretagen, säger Patricia Kempff.
– Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Patricia, som kommer med en gedigen erfarenhet från arbetet med att lyfta fram industrins betydelse och behov för långsiktig tillväxt och Sveriges välstånd, säger Klas Wåhlberg, vd för Teknikföretagen.
– Teknikföretagen driver med stor kraft, frågor om kompetensförsörjning, digitalisering, frihandel och en väl fungerande arbetsmarknad. Ett arbete där Patricia Kempff kommer att ha en central roll, avslutar Klas Wåhlberg.
Patricia Kempff har redan idag en roll inom Teknikföretagen som styrelseledamot i stiftelsen Elektroindustrins fond.
Patricia Kempff tillträder den 12 augusti och ersätter Ulf Lindberg, vars utvecklingsuppdrag därmed är avslutat.