Nyheter

Schneider Electric lanserar en världsunik SF6-fri lastfrånskiljare för mellanspänning

Schneider Electric har utvecklat en världsunik lastfrånskiljare med filtrerad luft som isolermedium inne i en förseglad tank och som därmed är fri från den kraftigt klimatbelastande gasen SF6 som idag används som isolermedium i nästan alla världens elnät. De nya lastfrånskiljarna har installerats i ett globalt pilotprojekt i Norrköping tillsammans med E.ON och KL Industri med gott resultat. Nyheten kommer kraftigt att förändra marknaden världen över för elutrustning för mellanspänning.
En lastfrånskiljare för mellanspänning är en elkopplare som kan bryta ström i elnätet innan strömmen når hushållen, normalt placerad i en nätstation som finns i vårt elnät. Schneider Electric har nu utvecklat en världsunik lastfrånskiljare som inte bara är fri från den kraftigt klimatbelastande gasen SF6, utan som även har flera andra unika egenskaper såsom att den är underhållsfri och anpassad för framtida smarta elnät genom integrerad spänningsmätning, kontrollenhet som kan styras på distans samt övervakning av kritiska parametrar 24/7. Säkerheten är också förbättrad genom funktioner såsom till exempel kontrollmöjligheter via smartphone.
SF6 används sedan femtiotalet över hela världen i elutrustning för hög- och mellanspänning. Den här gasen är kraftigt växthuspåverkande med en GWP (Global Warming Potential) på 23 500 (CO2 motsvarar en GWP på 1). Av den anledningen har Schneider Electric arbetat med forskning och utveckling för att hitta en ny teknik och design som gör det möjligt att skapa en lastbrytare med luftisolering i förseglad tank med samma dimensioner och prestanda som SF6-lastfrånskiljare. Schneider Electrics nya SF6-fria lastfrånskiljare medför inga säkerhetsrisker och har minimal klimatpåverkan.
– Vi är väldigt stolta över att kunna presentera denna världsunika lastfrånskiljare utan SF6-gas och som är anpassad för smarta elnät samt att det är här i Sverige som vi har genomfört det första globala pilotprojektet. Lanseringen är ett stort utvecklingssteg som kommer att innebära stora framsteg vad gäller klimatpåverkan och driftsäkerhet för elnätsbolag i hela världen, säger Fredrik Handfast, marknadschef på Schneider Electric i Sverige.
Första pilotprojektet i världen har gjorts i Norrköping – förser 115 hushåll med ström
Nätbolaget E.ON har tidigare, liksom många andra aktörer, haft lastfrånskiljare med SF6-gas. EON genomförde för några år sedan ett hållbarhetsprojekt och undersökte i samband med det SF6-fria alternativ. När Schneider Electric berättade att bolaget globalt höll på att utveckla lastfrånskiljare utan SF6-gas med anpassning till smarta elnät, beslutade de båda bolagen att inleda ett gemensamt pilotprojekt – det första i världen. En tredje part var också inblandad i pilotprojektet – KL Industri – som levererar kompletta nätstationer till nordiska marknaden. Under april 2019 har Schneider Electric levererat och installerat tre nya lastfrånskiljare i en nätstation byggd av KL Industri som sedan installerats i EONs nät i Norrköping. Lastfrånskiljarna är tillverkade av Schneider Electrics avdelning för forskning och utveckling i Grenoble, Frankrike. De nya lastfrånskiljarna förser nu 115 hushåll i ett villaområde i Norrköping med ström.
– De nya lastfrånskiljarna har samma fysiska storlek och prestanda som tidigare lastfrånskiljare men med högre pålitlighet och anpassad för det smarta elnätet samt kraftigt minskad klimatpåverkan. Det här är en väldigt spännande utveckling och det har varit ett smidigt samarbete mellan våra partners Schneider Electric och KL Industri, säger Kim Sunnerberg, tekniskt ansvarig nätstationer på E.ON.
De nya lastfrånskiljarna presenteras på mässan Elfack i Göteborg i Schneider Electrics samt KL Industris monter. Schneider Electric kommer även, tisdag 7 maj klockan 11.40 – 12.00, hålla ett seminarium med titeln ”Alternative gases in MV switchgears” av Schneider Electrics globala expert och Chief Technical Officer för mellanspänning, Christophe Preve, på scen Forum för Kraft. Det är ett unikt tillfälle att ta del av problemställningar som finns avseende möjliga nya gaser som kan ersätta SF6 i framtiden.
Kort om de nya lastfrånskiljarna från Schneider Electric:
– Fria från den klimatbelastande SF6-gasen
– Underhållsfri
– Förbättrad säkerhet med funktioner såsom kontroll via smartphone
– Övervakning dygnet runt av kritiska parametrar
– Redo för smarta elnät genom inbyggd fjärrkontroll, plug-and-play-motorisering samt mätning av ström och spänning.
Bild: Schneider Electric