Nyheter

Landis+Gyr introducerar smarta elmätare med NB-IoT teknik för effektivare elförsörjning

Den nya tekniken klarar av att hantera vågen av framtidens smarta elnät med privat sol- och vindenergi, möjliggör optimering av elförbrukningen och effektiviserar dataöverföringen till nätbolagens system.
Landis+Gyr lanserar nu den smarta elmätaren E360 baserad på NB-IoT/LTE M1 teknik. (Narrow Band-Internet of Things) och särskilt utvecklad för förändringen av den nordiska energimarknaden. Det innebär att information om elförbrukning och även kvaliteten i elförsörjningen rapporteras i nästintill realtid till både användare och energibolag. Bakgrunden är att det snabbt ökade användandet av privata energikällor som solpaneler och små vindkraftverk gjort att behovet av löpande information om energiförbrukningen ökar snabbt. Samtidigt behöver också energibolagen en bättre återkoppling av förbrukning men också trender och inte minst kvaliteten på den levererade elen.
Fram till 2024 ska 5,2 miljoner nya, smarta elmätare installeras i Sverige
Sverige kommer enligt ett myndighetsbeslut från förra under åren fram till 2024 byta ut 5,2 miljoner elmätare och uppgradera till smarta mätare med dessa nya möjligheter. Möjligheten för privatpersoner, myndigheter och företag att på ett bättre sätt optimera sin elförbrukning är den drivande faktorn bakom detta om naturligtvis energibolagens behov att bättre övervaka nätet också är viktigt.
– Det passar perfekt att vi nu kan presentera andra generationens smarta elmätare E360 i Sverige. Sverige står som ett av de första länderna i världen inför en revolution när det gäller hur både kraftnät och elförbrukning kan optimeras. E360 klarar den utmaningen och jag tror att många runtom i världen kommer att följa utvecklingen och vad de här nya möjligheterna kommer att innebära i praktiken. Det handlar ju om en investering i smart mätning med NB-IoT teknik som möjliggör nya tjänster och användningsområden långt in i framtiden, säger Sami Kurunsaari, CEO Landis+Gyr Nordics.
– Det är väldigt roligt att få vara med och presentera den här nyheten. Den nya NB-IoT tekniken är ett genombrott som i sin tur medför en kostnadseffektiv, stabil informationsöverförening i näst intill realtid. Med E360 öppnar sig helt nya möjligheter för utveckling av allt smartare elnät där användaren kan optimera sin elanvändning, säger svenske chefen för Landis+Gyr Jan-Fredric Karlsson.
Landis+Gyr har ett klart avtal med Telia på plats för att säkra kommunikationen med elmätarna.
Redan 2018 skrev Landis+Gyr ett samarbetsavtal med Telia för att säkra kommunikationen med de utplacerade elmätarna. Telia har idag Nordens och Baltikums största NB-IoT-nät. Det innebär också att Landis+Gyr ebjuder elmätarnas teleräkning för hela dess livstid är inkluderad i inköpspriset.