Nyheter

Bra start på året för Moelven

Den internationella efterfrågan på träprodukter bidrar återigen till ett starkt kvartalsresultat för Moelven. Driftresultatet för årets första tre månader uppgick till 140,9 miljoner NOK.
Det är en ökning med 51,8 miljoner NOK jämfört med första kvartalet 2018. Omsättningen i det första kvartalet var 2695,8 miljoner NOK, vilket är en liten minskning jämfört med samma period föregående år (2717,6 miljoner NOK).
– Vi kan se tillbaka på ett stabilt resultat under årets första tre månader. Moelven utvecklas i takt med världsekonomin, och den har präglats av välstånd och befolkningstillväxt. För oss har det inneburit en stor efterfrågan på hållbara träprodukter, och det har särskilt vår Timber-division fått njuta av genom stora exportandelar av hårdvara och komponenter för industriella ändamål, säger koncernchef Morten Kristiansen för Moelven Industrier ASA.
Avvaktar
Även om det första kvartalet gav ett bra resultat för Moelven är koncernchefen mer avvaktande när det gäller utvecklingen för resten av året. Detta beror på en mer osäker världsekonomi och en något svalare hemmamarknad inom vissa segment.
– Vi kommer att ha ett starkt fokus på att förbättra verksamheten i 2019, och vi är entusiastiska över hur marknaden utvecklas nu. Vi ser att verksamheten inom byggvaruhandeln i Skandinavien är lite lägre än förra året. I divisionen byggsystem, bestående av limträ, byggmoduler och systeminredningar, har vi en mycket lägre orderreserv än förra året. Detta har bland annat lett till permitteringar i Norge och varslingar i Sverige för våra byggmodulverksamheter, säger Kristiansen.
Mjøstårnet används
Första kvartalet präglades av öppnandet av Mjøstårnet, som är världens högsta trähus. Denna byggnad har fått stor internationell uppmärksamhet, som bland annat resulterade i att nyhetstidningen The Economists ledarsida uppmanade byggbranschen att bygga mer i trä.
– Moelven märks, och det är inspirerande att våra hållbara produkter lyfts fram som en del av lösningen på de globala klimatutmaningarna, säger Kristiansen.
Moelven har fortsatt att dokumentera hur bolaget arbetar med hållbarhet och har utarbetat bolagets hållbarhetsredovisning för 2018 under första kvartalet.
Förbättringar
Moelven har divisioner som påverkas olika av konjunktursvängningar. Bolaget är verksamt på olika marknader och det är en bra utgångspunkt för ytterligare förbättringar.
– Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra koncernens verksamhet och struktur för att uppnå bästa möjliga resultat på ett hållbart sätt. Detta arbete har pågått i flera år, och fortsätter med hög intensitet framöver, säger Kristiansen.
Foto: Moelven