Nyheter

Miljöpartiet presenterar en Green New Deal

Idag presenterar Miljöpartiet en rad viktiga komponenter i klimatomställningen de kommande åren. Det handlar om en Green New Deal med betydligt mer medel till en rättvis klimatomställning genom EU:s budget, om att europeiska investeringsbanken ska bli en klimatbank samt om klimatavgifter på import från länder som inte lever upp till Parisavtalet.
– Vi är i en klimatkris. Det är bra att allt fler inser det. Men vackra ord stoppar inte klimatkrisen. Det gör däremot den kraftfulla klimatpolitik som vi har arbetat fram, säger Alice Bah Kunke, Miljöpartiets toppkandidat till Europaparlamentsvalet.
De komponenter i klimatpolitiken som Miljöpartiet presenterar idag är enligt ett pressmeddelande:
”Vi vill att 50 procent av EU:s långtidsbudget ska gå till klimatåtgärder.
Vi vill införa en klimatavgift för import från länder som inte ställer upp på Parisavtalet.
I en möjlig framtida handelskonflikt med USA vill vi införa klimattullar som motåtgärd istället för som nu att enbart vilja straffa enskilda produkter.
Vi vill göra om Europeiska investeringsbanken till en klimatbank för att effektivt mobilisera det kapital som en rättvis klimatomställning kräver.”
Tillsammans höjer det ambitionsnivån rejält för klimatpolitiken inom EU samtidigt som de sätter press på andra länder att inte smita undan sina åtaganden.
– Bara de senaste åren har de gröna visat att vi kan leverera resultat genom högre kostnader för utsläpp inom EU och rejält ökade anslag till klimatåtgärder. Men dessa åtgärder är bara början vi vill och måste göra mer, säger Per Bolund, språkrör för Miljöpartiet.
Bilden:
Alice Bah Kunke, Miljöpartiets toppkandidat till Europaparlamentsvalet.
Foto: Fredrik Hjerling