Nyheter

Svevia renar Eslöv från kvicksilver

I Getinge utanför Eslöv ska den gamla fabrikstomten äntligen saneras från kvicksilver och DDT. Föroreningarna kommer ursprungligen från en fabrik som under 20 års tid tillverkade bekämpningsmedel.
Saneringsuppdraget ska utföras av Svevia som kommer att påbörja schaktningsarbetet under mitten av maj.
– Att sanera kvicksilver är inte oproblematiskt. Det är en riskfylld arbetsmiljö för oss som jobbar i projektet och det är en typ av förorening som inte kan deponeras på de vanliga deponierna för förorenad jord, säger Johnny Palmberg, Svevia.
Saneringen utförs genom en så kallad schaktsanering. Det betyder att de förorenade jordmassorna grävs ur, transporteras bort och ersätts med nya, rena massor.
– För att inte föroreningarna ska spridas bevattnas massorna och vi som arbetar använder skyddsutrustning som engångsoveraller, handskar och andningsskydd. För att maskinförarna inte ska utsättas för förorenade partiklar är maskinhytterna utrustade med speciella luftfilter.
I uppdraget ingår även att schakta ur förorenat sediment ur Kävlingeån.
– Vi har sanerat betydligt större områden från kvicksilver så vi har stor erfarenhet av den här typen av uppdrag. När vi är klara kommer Eslövborna att få tillbaka marken och kan använda tomten till något bättre. Det är alltid en lika tillfredställande känsla att lämna en frisk plats med nya möjligheter efter sig.
Projektet utförs på uppdrag av Eslöv kommun och är värt cirka 18 miljoner kronor.
Bilden:
Under saneringsarbete tar Svevia prover av jord som är förorenad av kvicksilver.
Foto: Joakim Eliasson