Nyheter

Lämna synpunkter på förslag om lägre tullsats för vissa stålprodukter

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om lägre tullsats för sådana stålprodukter som omfattas både av skyddsåtgärder och av antidumpningsåtgärder eller utjämningsåtgärder. Till och med den 10 maj 2019 kan företag och intresseorganisationer lämna synpunkter på förslaget.

Den 2 februari 2019 införde kommissionen skyddsåtgärder på ett antal stålprodukter. Åtgärderna löper i tre år. Skyddsåtgärderna består av tullkvoter som sätter ett tak för hur mycket av en viss produkt som kan importeras utan att drabbas av en skyddstull på 25 procent.
Samtidigt som skyddsåtgärderna infördes meddelade kommissionen att de tillfälligt kunde upphäva eller sänka befintliga antidumpnings- och utjämningstullar så att den kombinerade effekten av dessa tullar inte gick längre än vad som kan vara motiverat.
Nu har kommissionen gått ut med ett förslag till hur de stålprodukter som både omfattas av skyddsåtgärderna och av antidumpningsåtgärder eller utjämningsåtgärder ska kunna få en lägre tullsats. Man vill därmed undvika en situation där uttaget av olika tullar leder till just en större effekt på importen än vad som kan motiveras.

Lämna synpunkter

Du lämnar synpunkterna direkt till kommissionen. Läs här om hur du gör: EU-kommissionens yttrande

Kommissionen tar emot synpunkter på förslaget senast den 10 maj 2019.

Läs mer om USA:s tullar på stål och aluminium samt om EU:s motåtgärder och skyddsåtgärder

 
Foto: Michael Gaida