Nyheter

Sveaskog blir delägare i SunCarbon AB

Sveaskog blir delägare i SunCarbon AB som utvecklat en teknik för att framställa ligninolja ur massabrukens svartlut. Lignin är en förnybar restprodukt från cellulosatillverkning vid massabruk som kan ersätta produkter baserade på fossil råvara.
Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten och har därmed ett ansvar för att vara en föregångare och ett föredöme i hållbart företagande samt i utveckling av innovationer med utgångspunkt i den svenska skogen. Med denna ambition har Sveaskog sedan 2014 samverkat med SunCarbon AB och förvärvar nu en tredjedel av aktierna i bolaget. SunCarbon AB har en unik process för att utvinna och förädla lignin till en högvärdig ligninolja, ett förnybart och klimatsmart alternativ till fossila produkter baserat på en restprodukt från cellulosatillverkning vid massabruk.
SunCarbons ligninolja är av mycket hög kvalitet och renhet och kan därmed användas i krävande användningsområden som i biodrivmedel, andra petrokemiska produkter, finkemikalier eller olika material. Lignin är därmed en av flera lösningar som kan bidra till att fasa ut olika fossila produkter och minska samhällets klimatpåverkan.
– Vår viktigaste uppgift är att ta hand om skogen så att den kan fortsätta skapa samhälls- och klimatvärden men också säkerställa att skogen får en betydelsefull roll för vårt framtida samhälle. Genom denna investering bidrar vi till att skogen och restprodukter från skogsbruk och industri ges en central roll i utfasningen av fossila produkter i vårt samhälle, säger Per-Olof Wedin, vd och koncernchef för Sveaskog.
– SunCarbons teknik medför att massabruket får en ny intäktsström från ligninoljan men därtill kan öka produktionen av cellulosa vilket bidrar till att stärka brukets lönsamhet och konkurrenskraft, den bidrar därmed också till att öka användning och värde av veden, säger Jan Wintzell, chef för Affärsutveckling och Innovation på Sveaskog.
SunCarbon planerar nu att färdigställa en produktionsanläggning för utvinning av ligninolja med produktionsstart till början av 2022. Den första anläggningen kommer att kunna producera cirka 45 000 ton ligninolja per år.
SunCarbons teknik och process för utvinning av ligninolja är unik och har följande fördelar:
En komplett process där både utvinning och förädling av lignin till ligninolja sker i en med massabruket integrerad process.
En teknik och process som är fullt kompatibel med massabrukets processer, med minimal påverkan på kemikaliebalansen vid bruket.
Ligninolja med en mycket hög teknisk kvalitet, renhet och hållbarhetsprestanda som klarar krävande användningsområden; såväl i raffinaderiprodukter som finkemikalier och material.
En kostnadskonkurrenskraftig produktion och ligninoljeprodukt vilket gör SunCarbons teknik kommersiellt attraktiv.
Delägare i SunCarbon är förutom Sveaskog även Preem, KIRAM, Arkell Innovations och Hulteberg Chemistry & Engineering.