Nyheter

Matina Rosenberg blir hållbarhetsansvarig på Bixia

Elbolaget Bixia har ett tydligt hållbarhetsfokus som genomsyrar hela verksamheten. Nu har företaget tagit ett tydligt strategiskt grepp om hållbarhetsfrågan genom att bilda ett hållbarhetsteam. Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia, leder teamet och utses samtidigt till hållbarhetsansvarig.
– Vi har jobbat med hållbarhetsfrågan länge och hållbarhet är en del av vårt DNA. Men, som de flesta, kan vi bli ännu bättre. Nu har vi identifierat de viktigaste frågorna att jobba med framåt, nästa steg är att ta fram en färdplan för vårt strategiska hållbarhetsarbete, säger Matina Rosenberg, analytiker och hållbarhetsansvarig på Bixia.
Förutom Matina består hållbarhetsteamet av Jenny McDaniel, lednings- och kommunikationssamordnare, Camilla Lindqvist, kvalitets- och säkerhetssamordnare, samt en ny kollega som är produktansvarig.
– Vi har satt ihop ett team med olika kompetenser och som representerar olika delar av vår verksamhet. Det skapar goda förutsättningar för ett helhetsperspektiv och att hållbarhetsarbetet genomsyrar alla delar av vår affär, säger Matina Rosenberg.
Störst på närproducerat
Bixia var tidiga med att främja lokala initiativ och knyta till sig lokala producenter av sol-, vind- och vattenkraft. Idag är man det elbolag i Norden som köper in störst andel närproducerad, förnybar el.
– Vi har mycket att vara stolta över när det gäller hållbarhet, inte minst när det gäller vårt samarbete med producenter av småskalig förnybar el som är kärnan i hela vår affärsmodell. Det kommer fortsatt vara en mycket viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Vi ska vara ledande i att skapa en förnybar elmarknad, säger Matina Rosenberg.
10 år med Bixia Miljöfond
För 10 år sedan startade Bixia en miljöfond i syfte att stödja projekt som antingen leder till att vi får mer närproducerad el från förnybara källor eller som minskar samhällets elanvändning. För varje kund avsätter Bixia några kronor per månad vilket ger cirka 1 – 1,5 miljon kronor per år till Miljöfonden, bland bidragstagarna finns bland annat Erikshjälpen.
– Under förra året hade vi ett rekordår för vår miljöfond. Vi fick in 336 bidragsansökningar för installation av solcellsanläggningar vilket resulterade i 5,2 förnybara megawattimmar. 55 av solcellsanläggningarna installerades i Bangladesh genom Erikshjälpen, vilket har möjliggjort att fler barn kan gå i skolan på de svårtillgängliga öarna, säger Matina Rosenberg.
Fem prioriterade områden
Bixias rapport på hållbarhetsarbetet under 2018 blev klar under april. I den beskriver företaget sitt hållbarhetsarbete och de fem områden som är prioriterade.
– Tanken med rapporten är att den ska vara lätt att ta till sig för alla våra intressenter som vill ta del av vårt arbete. Vi har satt upp ambitiösa mål för att tillsammans fortsätta att utmana oss själva. Det strategiska arbete som nu är inlett kommer att bli ett viktigt verktyg i vår dagliga verksamhet, avslutar Matina Rosenberg.
Foto: Bixia