Nyheter

Varsam och tyst drift med den nya robusta Twin Screw Pump

Alfa Lavals dubblelskruvpump är utformad för att hantera känsliga och aggressiva vätskor med både hög och låg viskositet, vilket gör den perfekt för hygieniska tillämpningar inom mejeri-, livsmedels-, dryckes- samt egen- och hemvårdsbranscherna.
Den tysta och praktiskt taget pulsfria pumpningen ger en mjuk och varsam hantering av produkten, vilket gör pumpen till ett utmärkt val för hantering av känsliga produkter.
Pumpen är bygger på en tålig och tillförlitlig plattform som uppfyller de strängaste hygienkrav och kan hantera både produkt och rengöring på plats (Cleaning-in-Place, CIP). De låga pulseringsegenskaperna och den utmärkta förmågan att pumpa även produkt med fast produktinnehåll minskar risken för skador på produkten och ökar därmed produktkvaliteten. Underhållet förenklas och produktionstid ökar.
Flexibla processer
”Two-in-one” driften ger enkel hantering av processmedia med olika viskositet samt CIP för rengöring på plats. Detta förenklar rördragning och pumpstyrning, minskar kostnaderna och minimerar risken för kontaminering. Överlägen sugförmåga ger tillsammans med utmärkt lyftförmåga och låg NPSHr ger en flexibilitet vid installationen och ökar produktåtervinningen.
Service och tillförlitlighet
Det är möjligt att snabbt och enkelt byta tätningar med pumpen på plats tack vare en patrontätning med äkta frontmatad och självjusterande konstruktion. Detta maximerar drifttiden för processerna och minimerar underhållskostnaderna. Komplett program med servicesatser för tätningar ger flexibelt underhåll och minskar driftskostnaderna.
Driftsäkerhet
Alfa Lavals Twin Screw Pump är helt i rostfritt stål och med profilerade packningar och mekaniska tätningar helt omgivna av produkten. Pumpen är konstruerad för maximal hygien genom användning av material som uppfyller FDA-bestämmelserna, dessutom är den både EHEDG- och 3-A-certifierad.
– Perfekt för vätskor med både hög och låg viskositet – som kan pumpas med utmärkt resultat., säger John Walker, ansvarig för pumpsortimentet.