Nyheter

PowerCell och Bosch undertecknar gemensamt utvecklings- och licensavtal

PowerCell och Robert Bosch GmbH har tecknat ett avtal avseende utveckling, produktion och försäljning av PowerCells bränslecellsstack PowerCell S3 för fordonsbranschen. Avtalet omfattar en gemensam utveckling av S3 och en licens som ger Bosch exklusiv rättighet att tillverka och sälja den nya och förbättrade PowerCell S3 för användning i personbilar, lastbilar och bussar.
Bosch betalar PowerCell 50 MEUR (ca 530 MSEK) för licensen samt en royalty för varje såld produkt.
De 50 MEUR kommer att ha en positiv resultatpåverkan under det andra kvartalet 2019.
– Genom det här samarbetet med Bosch kan vi uppnå ett kommersiellt genombrott inom fordonsindustrin som hade varit väldigt svårt att klara på egen hand, säger Per Wassén, vd för PowerCell.
Det tyska bolaget Robert Bosch GmbH är världens enskilt största underleverantör till fordonsindustrin och utvecklar komponenter för bränslecellssystem för fordon. Bosch har sedan tidigare tagit emot leveranser av bränsleceller från PowerCell och i december förra året träffade de båda en avsiktsförklaring avseende ett gemensamt utvecklingsarbete gällande PowerCell S3 för fordonssegmentet. Det nu ingångna slutliga avtalet omfattar en gemensam utveckling av PowerCell S3 och ger Bosch en exklusiv, global rättighet att producera och sälja den gemensamt förbättrade versionen av PowerCells bränslecellsstack PowerCell S3 i bränslecellssystem för användning i personbilar, lastbilar och bussar under sju år räknat från produktionsstart. För rättigheterna betalar Bosch 50 MEUR (ca 530 MSEK) i ett engångsbelopp till PowerCell samt därutöver en royalty för varje såld produkt under avtalsperioden.
– Bosch har redan en stark position inom bränslecellsområdet och samarbetet med PowerCell gör den ännu starkare, säger Dr Stefan Hartung, ledamot av Bosch koncernledning och chef för affärsområdet Mobility Solutions. Att kommersialisera teknologi är en av våra stora styrkor. Vi kommer nu att ta oss an uppgiften att utveckla den här marknaden med beslutsamhet.
Den nuvarande versionen av PowerCell S3 har en effekt på mellan 30 och 125 kW, körs på ren vätgas och är baserad på PEM-teknologi. PowerCell S3 har världsledande effekttäthet och är byggd på bipolära plattor tillverkade i stål för att kunna tåla och fungera under tuffa och varierande förhållanden.
PowerCell kommer att behålla rätten att kommersialisera S3 och den gemensamt utvecklade nya versionen av S3 för segment utanför fordonssegmentet såsom stationära och marina applikationer vilka inte omfattas av avtalet. Avtalet omfattar inte heller den bränslecellsstack som PowerCell utvecklar inom ramen för det tyska projektet Autostack Industrie, ASI, som delvis finansieras av den tyska staten och där PowerCell är en av partnerna tillsammans med de tyska tillverkarna BMW, Daimler, Ford och Volkswagen. Avtalet omfattar heller inte bränslecellsstacken PowerCell S2.
Genombrott
Bosch har utvecklings- och produktionsanläggningar i hela världen och har mycket stor erfarenhet av att skapa kostnadsfördelar genom storskalig produktion av teknologi.
– Det här avtalet ger oss en oöverträffad möjlighet att få utväxling på vår S3-teknologi inom fordonsindustrin samtidigt som det ger oss de nödvändiga resurserna för en framgångsrik expansion inom andra marknadssegment”, säger Per Wassén. PowerCell har en tydlig mission – to save the planet – och genom det här samarbetet får vi den position på marknaden och de finansiella muskler vi behöver för att kunna fortsätta få kommersiell hävstång på vår spjutspetsteknologi.
Avgörande förändring
Fordonsindustrin står inför allt större krav vad det gäller att minska utsläppen av koldioxid. Under det senaste året har EU infört nya och tuffa lagkrav för koldioxidutsläpp från personbilar, lätta lastbilar och kommersiella fordon som lastbilar och bussar. Kravet vad gäller lastbilar innebär att utsläppen måste minska med i genomsnitt 15 procent till 2025 och 30 procent till 2030.
– De här kraven kommer bara att gå att möta genom en ökad elektrifiering, säger Per Wassén. PowerCell kan med sin ledande bränslecellsteknologi spela en avgörande roll här och samarbetet med Bosch erbjuder oss en enastående möjlighet att bidra till den förändring som krävs.