Nyheter

Arctic Minerals har identifierat ny prospekteringspotential

Arctic Minerals AB har nöjet att informera att bolaget har identifierat ett nytt område med prospekteringspotential för kobolt och andra batterimetaller i Finland. Bolaget har därför ansökt om ett förbehåll för prospektering täckande ett område på 802 km2 i Kiiminki-området, beläget nordost om staden Uleåborg i Finland. Bolaget har också identifierat ett första objekt för kärnborrning i detta område.
Bolaget har som mål att främst hitta kobolt- och kopparförekomster men området har också en god potential att innehålla förekomster med zink, bly och guld.
Kobolt är som känt en viktig metall för batterier, speciellt i litium-jon-typens batterier och också i andra batterier i tex eldrivna fordon. Koppar används också i sådana batterier, liksom i elektriska motorer och i kablar i både eldrivna och andra fordon och maskiner. Användningen av zink i batterier är välkänt, både i alkalibatterier och i zink-luft batterier.
Bolaget har identifierat Kiiminki-områdets potential genom detaljerade studier av geokemiska, geofysiska och annan geodata tillgängliga på GTK (Geologiska forskningscentralen i Finland). Endast en begränsad prospektering har utförts i Kiiminki-området i modern tid men i området finns rikligt med geokemiska kobolt-, koppar-, zink-, bly- och guldanaomalier. Orsakerna till dessa anomalier har inte hittills kunnat förklaras.
Speciellt ett område inom det sökta förbehållet i Kiiminki visar en tydlig geokemisk kobolt-koppar-anomali, som sammanfaller med en magnetisk anomali. Denna anomali har valts till bolagets första objekt för kärnborrning. Prospekteringen kommer under årets fältsäsong att fokuseras på att identifiera också andra borrobjekt.