Nyheter

5G skapar fler affärsmöjligheter men ökar energianvändningen

I en ny rapport från Vertiv har ett hundratal telekomoperatörer delgivit sina planer, förhoppningar och eventuella farhågor inför den stundande 5G-utbyggnaden.
Vertiv har tillsammans med analysföretaget 451 Research tagit fram en ny rapport om läget för 5G. Rapporten sammanfattar resultaten som framkommit i en undersökning där ett hundratal globala beslutsfattare inom telekom fått svara på enkätfrågor om 5G-utvecklingen, edge-strategier och framtida planer. Undersökningen tittar bland annat närmare på 5G-implementeringsplaner, tjänster som stöds av implementeringar i god tid och de viktigaste tekniska förutsättningarna för att nå framgång med 5G-tekniken.
Undersökningsdeltagarna var överväldigande positiva när det kommer till affärsmöjligheter som kan uppstå tack vare 5G-utvecklingen och arbetar målmedvetet med implementeringsplaner. Tolv procent av operatörerna räknar med att rulla ut 5G-tjänster 2019, och ytterligare 86 procent räknar med att leverera 5G-tjänster senast 2021.
Enligt undersökningen kommer de första tjänsterna som lanseras vara inriktade på att stödja befintliga datatjänster (96 procent) och nya konsumenttjänster (36 procent). Ungefär en tredjedel av deltagarna i undersökningen (32 procent) räknar med att stödja befintliga företagstjänster. 18 procent förväntar sig kunna leverera nya företagstjänster.
Eftersom nätverk fortsätter att utvecklas och täckningen utökas kommer 5G att bli en viktig möjliggörare till framväxande “edge use case” som kräver hög bandbredd, dataöverföringar med låg latens likt virtuell verklighet och förstärkt verklighet, digital hälso- och sjukvård samt smarta hem, byggnader, fabriker och städer.
Emellertid förväntar sig majoriteten av deltagarna som svarat på frågorna i undersökningen (68 procent) inte att man kommer uppnå en total 5G-täckning förrän tidigast 2028. 28 procent förväntar sig att ha total täckning år 2027, medan endast fyra procent förväntar sig att ha total täckning senast 2025.
– Samtidigt som telekomoperatörer ser de möjligheter 5G erbjuder, förstår de också omställningen av nätverk som krävs för att stödja 5G-tjänster, säger Martin Olsen, vice vd för global edge och integrated solutions hos Vertiv.
– Denna rapport bringar klarhet i de utmaningar telekomoperatörerna står inför och förstärker den viktiga roll innovativ, energieffektiv nätverksinfrastruktur kommer att spela för att möjliggöra 5G att förverkliga sin potential.
Illustration: Getty Images