Nyheter

Landshypotek Bank blir samarbetspartner i Virkesbörsens nya tjänst ”Hitta skogsbank”

Landshypotek Bank har en lång historia av att vara jord- och skogsbrukarnas bank. När nu Virkesbörsen, en digital handelsplats för köp och sälj virke, lanserar ”Hitta skogsbank” blir Landshypotek Bank en samarbetspartner till jämförelsetjänsten som ska hjälpa skogsägare att hitta rätt skogsbank.
Landshypotek Bank har sedan 1836 finansierat skogsbrukare över hela landet och är en trygg aktör på marknaden.
”Hitta skogsbank” är en jämförelsetjänst där användare enkelt kan jämföra olika bankers erbjudande mot skogsägare. Tjänsten gör det enklare för skogsägare att fatta informerade beslut kring sitt skogsbruk och kommer förhoppningsvis öka lönsamheten på gårdsnivå. Tjänsten är helt gratis och finns på virkesborsen.se.
Som bank vill vi självklart vara lätta att hitta och finnas på de platser där våra kunder finns. Vi ser ständigt på nya möjligheter att vara tillgängliga för nya kunder och ”Hitta skogsbank” är ett sätt att göra detta, säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.
– Vi vill göra det enklare att bedriva ett aktivt och lönsamt skogsbruk i Sverige, därför lanserar vi Hitta skogsbank. En tjänst som gör det barnsligt enkelt att jämföra olika bankers erbjudande mot skogsägare. Detta är ett naturligt steg för Virkesbörsen i vår strävan mot en mer transparent och effektiv virkesmarknad, säger Adam Aljaraidah, VD och medgrundare på Virkesbörsen.
Hitta skogsbank är Virkesbörsens första samarbete med banker, där Landshypotek Bank är en av samarbetspartnerna. Det är ett första steg för att sedan utvärdera och utveckla Virkesbörsens erbjudande med finansiella tjänster.
Precis som Virkesbörsen vill vi göra det enklare och mer lönsamt att driva ett aktivt skogsbruk i Sverige. För skogsbrukarna är det viktigt att det finns en bank som har kunskap inte bara om finansiering utan även om skogsbruk i sig, vilket många av våra kundansvariga har, säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.
– Vi är väldigt glada för de banker som valt att bli samarbetspartner i denna tjänst. Det visar att de delar vår vilja om att göra det enklare att bedriva ett aktivt och lönsamt skogsbruk i Sverige. Oavsett var man bor eller har sin skog, avslutar Adam.