Nyheter

Inventering: älgar tillbaka i stort antal i brandområdet i Västmanland

Älgarna har återvänt i stor skala till brandområdet i Västmanland. En unik inventering som Skogsstyrelsen har gjort med drönare visade att det fanns mer än fyra gånger så många älgar i det inventerade brandområdet jämfört med ett genomsnittligt älgförvaltningsområde. Det betyder att åtgärderna måste sättas in tidigare när det brunnit i en skog för att minska betesskador.
Tack vare inventeringen finns nu värdefull information som även kan vara användbar i de områden som drabbades av de omfattande bränderna i somras för att minska riskerna för framtida betesskador i skogen även där. Bland annat handlar det om att sätta in åtgärder tidigare än man kanske tror för att minska risken för betesskador.
Eftersom det är av stort intresse att bättre förstå hur hjortdjur söker sin föda i landskapet och skillnader mellan olika hjortdjur, tog Skogsstyrelsen initiativet till att kartlägga hur många hjortdjur som vistas inom brandområdet.
– Trots risken för betesskador har markägarna i området tagit sitt ansvar och planterat mycket tall. Utöver en ökad avskjutning är det nu viktigt att vid röjning i och omkring brandområdet så långt möjligt spara rönn, asp, sälg och ek som är viktigt foder för älgen, för att få ned betestrycket ytterligare på tallarna, säger Matts Rolander.
Skador på plantorna av älgens bete kan läka, men fortsätter de att betas om och om igen blir skadorna bestående. Därför är det nu fortsatt mycket viktigt att hålla koll på betestrycket i området så länge träden finns i den höjd där älgen fortsatt når att beta.
– Jag tror också att områdets dragningskraft på hjortdjuren inte på något sätt nått toppen. Det här måste jägare och markägare nu ha fortsatt koll på kanske kommande 10 till 15 år, säger Matts Rolander.
Bilden:
Inventeringen gjordes med en värmekamera på en drönare och visar att älgarna återvänt i stor skala till brandområdet i Västmanland.
Foto: Skogsstyrelsen