Nyheter

Derome och Varberg Energi tillsammans vid Solenergipriset

Igår tillkännagavs Solenergipriset 2018. Derome och Varberg Energis solcellsanläggning i Värö fick ett hedersomnämnande vid dagens prisceremoni.
Motiveringen lyder:
Derome Plusshus nya fabrik i Värö är en modern produktionsanläggning som använder 100 % förnybar energi genom samarbete mellan lokala aktörer. Trähusfabriken har försetts med solceller – samägda med Varberg Energi – som svarar för hälften av elförsörjningen. Resten kommer från vind- och vattenkraftverk. Varberg Energi svarar även för drift och underhåll av en pelletspanna som står för anläggningens värmeförsörjning. Ett samarbete att ta efter!”
Det är Västsveriges största solcellsanläggning på tak som det handlar om och inne i fabriken tillverkas flerbostadshus i trä. Anläggningen är resultatet av ett större och långsiktigt samarbete mellan Derome och Varberg Energi.
– Fantastiskt roligt att vårt samarbete med Derome uppmärksammas. Vi har tillsammans hittat en bra lösning och en väg framåt för att göra varandra bättre och innovativare, säger Björn Sjöström, vd på Varberg Energi.
Produktion med enbart grön energi
Energin från solcellerna står för cirka 60 procent av anläggningens totala energiförbrukning. Resterande 40 procent kommer från el producerad av vind- och vattenkraft, vilket betyder att husproduktionen sker med enbart förnybar energi.
– Vi bygger i det mest miljövänliga materialet och gör det dessutom med förnybar energi, det kallar jag verkligen för hållbart byggande, säger Anders Carlsson, teknisk chef på Derome.
Att nu få ett hedersomnämnande vid Solenergiprisets ceremoni betyder mycket för satsningen på förnybar energi.
– Det är genom ett gott och långsiktigt samarbete med Varberg Energi som detta är möjligt, säger Anders. Och det är självklart jätteroligt att den här satsningen och samarbetet uppmärksammas på det här sättet.
Solcellsanläggningen är drygt 6 600 kvm och innehåller 2 242 solcellsmoduler, vilket beräknas ge en elproduktion på omkring 625 000kWh per år. Det är den största i sitt slag i Västsverige.