Nyheter

Behövs en världsdag för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen?

Statistik från Arbetsmiljöverket visar att arbetsolyckorna bland unga har ökat med omkring 20 procent de senaste fyra åren! Unga är också ofta nya på jobbet vilket är en riskfaktor i sig.
DENIOS tycker absolut att den 28 april, Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen är värd att uppmärksammas (World Day for Safety and Health at Work). Gammal som ung ska kunna gå säker till sin arbetsplats och klara arbetsdagen utan olyckor.
Nollvision för olyckor i arbetslivet
DENIOS mål är att skapa en nollvision för olyckor i arbetslivet. För att nå dit krävs att vi gemensamt uppmärksammar arbetsmiljö och säkerhetsfrågor varje dag på jobbet. DENIOS  tror nämligen att ökad kunskap tillsammans med bra produkter kan minska riskerna och skapa säkra arbetsförhållanden.
Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön, vilket innebär att arbetsgivaren ska skapa rutiner och regler för den egna arbetsplatsen och följa upp att verksamheten fungerar som den ska. Personligen har man också ett eget ansvar att berätta om något kan leda till en olycka eller skada. Att tänka på säkerheten är a och o, både för dig själv och dina kollegor.
Hur förebygger ni arbetsskador och arbetsolyckor på din arbetsplats?
Med DENIOS produkter och tjänster gör du en positiv skillnad för både människor och miljön.
Bilden:
Utrustning för arbetsplatssäkerhet – världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.