Nyheter

Torka kan förlänga strömavbrott

Kopplat till den stora brandrisk som finns framför allt i södra Sverige, har E.ON nu beslutat att inte koppla på strömmen igen efter avbrott, förrän ledningsgatan är patrullerad. Dessvärre kan detta innebära något längre avbrottstider, men säkerheten sätts först.
Beroende på vilket fel det är, görs ibland en provtillkoppling av elen på luftledningar vid avbrott. Inte sällan kan avbrottet vara orsakat av en gren som flugit över en ledning, och då fungerar tillkopplingen direkt. Men det händer naturligtvis att det är andra fel, och då kan gnistbildning uppstå vid provtillkopplingen.
– För att undvika detta, har vi nu beslutat att ledningsgatan ska patrulleras, innan elen kopplas på igen. Risken att starta en skogsbrand är just nu betydlig. Därför har vi fattat detta beslut, säkerheten måste gå först, säger Peter Hjalmar, chef för operativ drift av elnätet inom E.ON.
Resultatet kan bli att avbrottet blir längre än normalt vid den typen av avbrott.
Vid arbeten i elstationer eller längs ledningar kommer E.ON också att utse brandvakter vid arbetsplatser i skogsmark där risk för gnistbildning finns.
Hur länge denna restriktion kommer att finnas, beror på väderutveckling och E.ON har löpande kontakt med SMHI för nya bedömningar.
Foto: E.ON