Nyheter

Saco: "Sätt hårdare press på arbetsgivarna att kompetensutveckla"

Idag kom direktiven till utredningen om LAS som tillkom som ett resultat av Januariavtalet. Saco har varit väldigt tydliga med att man vill se ett smalt direktiv som bara tar upp de områden som faktiskt nämns i Januariavtalet. Saco har också efterfrågat fokus på kompetensutveckling. Det är positivt att regeringen har lyssnat på detta.
Sverige har en stor brist på kompetens. Vi behöver säkerställa tillgången till kompetens och möjligheten till ett långt och hållbart arbetsliv för alla.
– Det är inte rimligt att en arbetsgivare som underlåter att kompetensutveckla personalen sedan kan säga upp personer med hänvisning till bristande kompetens. Det är därför bra att arbetsgivarens ansvar att kompetensutveckla personalen under anställningen enligt direktiven nu ska slås fast i lag, säger Sacos chefsjurist Lena Maier Söderberg.
Med ett lagstöd i ryggen kan de fackliga organisationerna förhandla fram flexibla och branschanpassade lösningar som ger en trygghet för individen att få tillgång till kompetensutveckling när samhället och arbetsmarknaden förändras i allt snabbare takt.
Saco anser att ett orosmoln i direktiven är att det uttryckligen står att uppdraget ska omfatta utformningen av turordningskretsar. Det är oklart hur det ska tolkas.
Risken finns att olika former av undantag skulle ändra grunderna för turordning bakvägen. En möjlighet att göra väldigt små turordningskretsar eller att ett antal anställda per turordningskrets kan undantas skulle i praktiken kunna öppna för ett totalt godtycke för vilka som ska sägas upp.
– Det är djupt oroande och vi utgår ifrån ett totalt godtyckligt hanterande från arbetsgivarens sida inte är regeringens intention, säger Lena Maier Söderberg.
Bilden:
Sacos chefsjurist Lena Maier Söderberg.
Foto: Saco