Nyheter

Ny styrelse för Tekniska verken

Tekniska verken i Linköpings nya styrelse tillträdde idag den 24 april efter bolagets årsstämma. Stora delar av styrelsen är ny, men när det gäller ordförandeposten byter Gösta Gustavsson (C) och Rebecka Hovenberg (MP) bara plats med varandra. Därmed tar Gösta Gustavsson över ordförandeskapet i Tekniska verkens styrelse, medan Rebecka Hovenberg blir vice ordförande.

– Det känns  roligt att vara tillbaks som ordförande efter fyra år som vice ordförande. Rebecka Hovenberg har skött uppdraget galant, och vi kommer att jobba nära varandra även fortsättningsvis då hon blir vice ordförande. Tekniska verken är ett utvecklingsinriktat, innovativt och välskött bolag som ska ligga i framkant och fortsätta bygga världens mest resurseffektiva region. Med de nya ägardirektiven som stöd möter vi klimathoten genom ökade satsningar på vindkraft och solel, men också genom att starta utvecklingen av system för att fånga in CO2 ur luften. Vi vill tillsammans med våra duktiga medarbetare bidra till ett hållbart Linköping, säger Gösta Gustavsson, Tekniska verkens nya styrelseordförande.

– Att leda Tekniska verkens styrelse är det mest givande uppdrag jag har haft och jag är glad att jag får möjlighet att fortsätta som vice ordförande. Gösta kommer att göra ett utomordentligt arbete som ordförande och vi har ett mycket bra samarbete. Tekniska verken har en viktig roll att spela i samhällsförändringen mot en mer resurseffektiv, hållbar och cirkulär värld, samtidigt som vi ska fortsätta leverera relevanta tjänster till våra kunder, säger Rebecka Hovenberg, nytillträdd vice ordförande för Tekniska verken.
– Vi hälsar nya ledamöter varmt välkomna till Tekniska verkens styrelse, och Gösta Gustavsson välkommen tillbaks på ordförandeposten, samt Rebecka Hovenberg välkommen till posten som viceordförande. Några av Tekniska verkens mål är kontinuitet och utveckling med ett cirkulära tänkande i fokus, och Gösta och Rebecka som är insjungna på alla verksamhetsområden och hela tiden vill hitta nya lösningar för att kunna bygga världens mest resurseffektiva region, personifierar de målen, säger Charlotta Sund, vd för Tekniska verken-koncernen.