Nyheter

38 miljoner till skogsägare stärker naturvärden och ädellövskog

Under 2018 betalade Skogsstyrelsen ut mer än 38 miljoner kronor till skogsägare i stöd för att stärka skogens natur- och kulturvärden eller för att utveckla ädellövskog. Mest pengar, drygt 9,5 miljoner kronor, gick till skogsägare i Skåne.
Skogsstyrelsen hanterar flera ekonomiska stöd som skogsägare kan söka. Stöden Skogens miljövärden och Nokås vänder sig till skogsägare som vill göra åtgärder för att stärka natur- och kulturvärden, till exempel gallra fram lövrik skog. Stödet till ädellövskogsbruk är till för skogsägare som vill värna om ädellövskogen genom att bruka den, som att plantera och röja. Under 2018 betalade Skogsstyrelsen ut 17,5 miljoner kronor från stödet Skogens miljövärden, 7,4 miljoner kronor i Nokås-stöd och 13,4 miljoner kronor i stöd till ädellövskogsbruk.
Skåne är det län där skogsägarna 2018 fått överlägset mest stödpengar, sammanlagt drygt 9,5 miljoner kronor. Av dessa är närmare 9 miljoner kronor stöd till ädellövskogsbruk.
– Det finns stora arealer ädellövskog i Skåne och markägarna har god kännedom om möjligheterna att söka stöd för åtgärder som utvecklar ädellövskogen, säger Anders Frisk, stödspecialist Skogsstyrelsen.
När det gäller stöd till natur- och kulturmiljöer, har största summan gått till Dalarnas län. Under 2018 betalade Skogsstyrelsen ut drygt 2,8 miljoner kronor ut till Dalarnas skogsägare för olika typer av åtgärder som höjer skogens natur- och kulturvärden.
– Skogsägarna har bland annat gjort naturvårdsbränningar och andraformer av skötselinsatser för att vårda natur- och kulturvärdena i sina skogar, säger Anders Frisk.
Samtliga stöd går att söka även under 2019.