Nyheter

Nio av tio svenskar vill att arbetsgivaren tar klimatansvar

Hela 85 procent tycker att det är viktigt att deras arbetsgivare tar ansvar för att minska sin klimatpåverkan, och faktum är att det knappt är några skillnader i engagemanget sett till kön eller ålder. Samtidigt underkänner var femte svensk sin arbetsplats klimatarbete, visar Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life.
– Svenskarnas engagemang för klimatet är stort. Vi har länge pratat om att vi som konsumenter ställer ökade krav på företagens klimatansvar, och naturligtvis är det samma sak som arbetstagare. De flesta vill jobba på en arbetsplats som anstränger sig för att göra gott, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige.
Stort klimatengagemang, oavsett ålder och kön
Nästan nio av tio svenskar, 85 procent, tycker att det är viktigt att deras arbetsgivare tar ansvar för att minska sin klimatpåverkan. Hela 63 procent vill i ganska eller mycket hög utsträckning engagera sig i klimatarbetet på arbetsplatsen, och faktum är att det knappt är några skillnader i engagemanget sett till kön eller ålder.
Var femte svensk underkänner arbetsplatsens klimatarbete
Två av tre svenskar, 67 procent, svarar att deras arbetsgivare har ett ganska bra eller mycket bra klimatarbete i dag, medan 19 procent ger underkänt. De som planerar att byta jobb inom det närmaste halvåret tenderar att ge sin arbetsgivare något lägre betyg för klimatarbetet, vilket kan antyda att ett missnöje med klimatansvaret drar ner viljan att stanna på arbetsplatsen. Samtidigt är det endast 14 procent som faktiskt har låtit bli att söka ett jobb för att de tyckte att arbetsgivaren inte tog sitt klimatansvar.
– Även om klimatansvar inte är en dealbreaker i dag så kommer arbetsgivares klimatarbete att påverka möjligheterna att anställa i framtiden. För många unga är klimathotet en oerhört viktig fråga, och vi ser redan nu hur studenter har gått samman för att välja bort potentiella arbetsgivare som inte tar klimatansvar, säger Mikael Jansson.
Om Manpower Work Life
Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel. Den senaste undersökningen genomfördes av Inizio på uppdrag av ManpowerGroup under januari 2019 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande. 2 307 personer har svarat på undersökning.