Nyheter

Malmövänstern vill starta kommunalt energibolag

Enligt Svenska kraftnät hotas Skåne av elbrist inom en snar framtid. En ökande elanvändning, underskott i vattenmagasinen, oligopol på elmarknaden och monopol på elnäten har gett kraftigt höjda elpriser. Marknaden prioriterar inte klimatneutralitet, effektivisering eller låga priser, menar Vänsterpartiet i Malmö i ett pressmeddelande.

– Ett kommunalt energibolag har en viktig roll för energieffektivisering och klimatomställning, samtidigt som det kan bli en riktigt bra affär både för kommunen och konsumenterna, säger Anders Andersson (V) en av motionärerna

Vattenfall, E.ON och Ellevio kontrollerar idag 75% av elproduktionen och gör stora vinster inte minst på nätägandet, skriver man vidare i pressmeddelandet Elpriset beräknas fortsätta stiga mycket kraftigt fram till år 2030. Vänsterpartiet poängterar att marknaden varken kan garantera tillgång eller rimliga priser.
– Genom privatiseringen av vårt kommunala bolag skulle allt bli bättre, billigare och effektivare men det blev i stället en oligopolmarknad, högre elpriser och hot om elbrist, så nu är det dags att kommunen tar sitt ansvar, säger Gunilla Ryd (V) en av motionärerna.
Forskningen är enig om att klimat och miljö hotas av ohållbar energiproduktion som bygger på förbränning av fossila bränslen. I Malmö är målet att vara självförsörjande av förnybar energi 2030. För att uppnå stadens klimat- och miljömål krävs krafttag.
Vänsterpartiet anser att Malmö stad behöver trygga tillgången på förnybar energi, skaffa ökad kontroll över produktion och leverans och kunna styra omställningstakten till fossilfri energi. Kommunen bör också ta ett fastare grepp över energieffektiviseringen, liksom över möjligheten att i krislägen säkerställa energiförsörjningen för eget behov, för invånare och företag inom kommunen.
Vänsterpartiet motionerar därför om att Malmö Stad ska starta ett kommunalt energibolag.
PÅ bilden: Anders Andersson, Vänsterpartiet Malmö.