Nyheter

Elpriset sjunker under påskhelgen

April inleddes med något lägre elpris i Norden, men förra veckan steg det igen på grund av kylan och den lägre vindkraftsproduktionen. Det högre elpriset präglade inledningen på den här veckan, men nu lagom till påsk sjunker det igen. Den här veckan beräknas snittpriset hamna på omkring 45 öre per kWh. Nästa vecka sjunker elpriset ytterligare några öre till följd av varmare väder och mer vind, enligt elbolaget Bixias elprisrapport.
– I takt med att det blir ljusare och vädret mildare använder vi mindre el, vilket gör att efterfrågan minskar och elpriset går ner. Samtidigt har vi fortfarande ett stort underskott i våra vattenmagasin vilket gör att elpriset inte sjunker lika mycket som det annars skulle göra. Vattenkraft är ju vår största energikälla i Norden, så tillgången på vattenkraft påverkar priset mycket, säger Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia.
Det har varit en lång period med höga elpriser till följd av den torra och varma sommaren 2018 vilket har påverkat kunder med rörligt elpris. Men enligt Bixias prognos kommer elpriserna på den nordiska elbörsen att sjunka successivt under våren. Vi kan också få se mycket varierande priser framöver, beroende på när vårfloden kommer.
– Förra året hade vi en mycket intensiv vårflod som kulminerade under vecka 19. Den veckan hade vi som lägst dygnssnitt i Norden på 17 öre per kWh och veckan fick ett snitt på 26 öre per kWh. I år har vi ett underskott i snömagasin till skillnad från förra året då vi hade ett överskott vid den här tiden. Detta i sig kan leda till en mindre intensiv vårflod, men vi vet också att det skiljer sig i mängd mellan magasinsområdena, säger Matina Rosenberg.
Mer varierande elpriser
Utbyggnaden av förnybar el, framförallt vindkraft, går i raketfart, Svensk Vindenergi räknar med en fördubbling av el producerad från vind de närmaste fyra åren. Det gör också att priset på el kommer att variera mer i framtiden.
– Det är något vi märker av redan nu, de dagar då det blåser kraftigt pressar vindkraften ned det nordiska elpriset. Samtidigt kommer vi behöva vänja oss vid att elpriser varierar mer då kraften som kommer in i systemet är väderberoende. Jag ser positivt på den växande andelen förnybart i det nordiska systemet. Den behövs för att möta upp den ökande elanvändningen som elektrifieringen innebär, säger Matina Rosenberg.
Bild: Bixia