Nyheter

Mer mark för industri och verksamheter på Klockarbäcken i Umeå

Klockarbäckens industriområde kommer att växa ytterligare. En ny detaljplan ska tas fram för ett stort område bakom Mediamarkt och K-rauta. Det är Mark och exploatering på Umeå kommun som ansöker och tanken är att det ska bli en förlängning av det befintliga verksamhetsområdet.

– Det finns behov av mer mark för olika typer av verksamheter. Inte minst när Komatsu har sin nya fabrik på plats så kommer det säkert finnas behov av verksamhetsmark för olika underleverantörer. Till planarbetet gör vi även medskicket att hålla öppet för bostäder öster om planområdet, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.
I gällande översiktsplan, Fördjupning för Umeå, är planområdet utpekat som handels- och verksamhetsområde. Delar av planområdet är även beläget inom utpekad grön korridor mellan Umedalen och Kullaområdet. Vid planläggning ska exploateringens omfattning samt påverkan på grönstråket utredas.
Bild: Umeå kommun