Nyheter

HewSaw Sverige investerar i onlinesystem till såglinje med fokus på Industri 4.0

HewSaw Sverige, återförsäljare av produktionslinjer i träindustrin, har valt Intellinova Parallel EN för att övervaka en såglinje på VIDA Wood Nössemark.
Sågverksindustrin har gjort stora tekniska framsteg under de senaste tio åren. Såglinjer är ett av de områden där repeterbarhet och kvalitet är extra viktigt. Huvudprioritering är att maximera sågutbytet ur varje timmerstock och säkerställa att alla trävaror har samma kvalitet.
HewSaw Sverige, ett dotterbolag till Veisto Oy som är tillverkare av sågmaskiner, har installerat sin såglinje HewSaw R200 1.1 hos VIDA Wood Nössemark. VIDA Wood tillverkar och säljer byggnadsvirke och brädor över hela världen, där de viktigaste marknaderna inkluderar Storbritannien, Sverige, Danmark, USA och Japan.
För att upprätthålla hög kvalitet i VIDA Woods produktion kontaktade HewSaw SPM Instrument för att hitta en högpresterande tillståndsövervakningslösning med fokus på datakvalitet och Industri 4.0 för att matcha sina högteknologiska produkter.
Valet föll på Intellinova Parallel EN. Intellinova Parallel EN är det senaste och mest avancerade online-systemet från SPM Instrument, bestående av sexton parallella kanaler som ger hög prestanda och flexibilitet när det gäller mätkonfiguration. Systemet är förberett för Industri 4.0, och erbjuder flera kommunikationssätt via REST API och OPC UA vilket möjliggör integration i kundens styrsystem.
Systemet kompletteras med tjugosex DuoTech-accelerometrar och åtta temperaturtransmitters. DuoTech förenar vibrations- och stötpulsmätning i en enda sensor. Genom att kombinera Intellinova Parallel EN och DuoTech kan kunden dra full nytta av de patenterade HD-teknologierna för konditionsmätning, som ger extremt långa varningstider vid nedsatt mekanisk kondition. Tidig varning maximerar kundens planeringshorisont och möjliggör ökad maskintillgänglighet.
Claes Backlund, VD för HewSaw Sverige, kommenterar:
Denna installation hos VIDA Nössemark är en pilotanläggning för oss där vi tillsammans med VIDA ser fram emot att lära oss ännu mer om hur vi ska kunna kontrollera vår effektiva sågmaskin. VIDA är en mycket bra partner i detta projekt då de har ett tydligt mål med denna installation. Vi på HewSaw har bestämt att lyfta nivån ytterligare på våra installationer och som ett led i detta att bli mer processorienterade med SPM lagerövervakningssystem.  Detta kommer att bidra till att HewSaw kommer fortsatt att vara marknadsledande på sönderdelningsmaskiner för sågverksindustrin.
Installation och driftsättning av systemet utförds av SPMs servicetekniker och sker under våren 2019. Lösningen kommer att innehålla en tillståndsövervakningstjänst från SPM där försämrat driftläge rapporteras till kunden via webbportalen SPM Servicenet. Personal från kunden kommer också att delta i en grundläggande kurs i tillståndsövervakning vid SPM Academy samt en systemspecifik träning på plats.
Veisto Oy är ett familjeägt företag med lång erfarenhet av att designa och tillverka HewSaw produktionslinjer för att såga timmer. Företaget ligger i Mäntyharju i hjärtat av Finlands sjödistrikt. Ryktet som kunnig sågmaskinstillverkare sträcker sig långt utanför Finlands gränser, och idag går ca 80 procent av produktionen på export. HewSaw Sverige ansvarar för marknadsföring och eftermarknad av HewSaw produkter inom marknadsområdet Sverige, Norge och Danmark. Veisto Oy och HewSaw har drygt 200 anställda. 
Andra svenska sågverk med tillståndsövervakningsutrustning från SPM är Södra Wood Värö, som också använder Intellinova Parallel EN, Holmen Timber Bravikens sågverk med handinstrumentet Leonova Diamond och Södra Wood Mönsterås som utför onlinemätningar på virkestorken.