Nyheter

Efter regeringens höjning av energiskatterna: Ökade utsläpp och lägre skatteintäkter än beräknat

Sex energiföretag efterlyser en vettig och långsiktig politik i en debattartikel i Altinget. De menar att skatten varken är grön eller smart.

En åttadubbling av koldioxidskatten och en tredubbling av energiskatten väntar, enligt debattörerna, som tror att det kommer leda till en förtida nedstängning av svenska kraftvärmeanläggningar. De spår att minskad inhemsk produktion i sin tur kommer öka koldioxidutsläppen när utebliven elproduktion måste ersättas.
Debattörerna efterlyser nu en vettig och långsiktig politik.
Inte ogenomtänkt plakatpolitik som motverkar sitt eget syfte – och som definitivt inte borde kallas för ’grön skatteväxling’”, skriver de.