Nyheter

8 av 10 arbetsplatser missar risker med trycksatta anordningar

Ungefär 1,1 miljoner människor i Sverige jobbar på en arbetsplats där det finns trycksatta anordningar. Arbetsmiljöverket har gjort inspektioner av tryckbärande anordningar på 1400 arbetsplatser inom olika verksamhetsområden. Resultatet visar att arbetsgivarna måste ha bättre koll på utrustningen.
Arbetsgivaren ska försäkra sig om att anordningarna fungerar korrekt, att den är tät och att inga skador finns. Även ventiler och nödstopp ska kontrolleras och se till att de fungerar som de ska.
Förutom att arbetsmiljöverket ställt krav på arbetsgivare har sanktionsavgifter delats ut på över 140 arbetsplatser.
Många arbetsgivare på mindre arbetsplatser känner inte till att de har tryckbärande anordningar som måste kontrolleras. Eftersom anordningarna innebär ökade risker, ska genomföras på ett sådant sätt så att farliga situationer inte uppstår. Detta genom att organisera och planera arbetet.
Rättningar i föreskriften 2017:3
Det har visat sig att föreskriften innehåller felskrivningar och felhänvisningar och kommer att kompletteras med en ändringsföreskrift. Skyddsnivån förblir oförändrad då det är formella ändringar som görs.
Den viktigaste ändringen rör brandsläckare där kraven endast gäller brandsläckare med koldioxid som släckmedel. Ett tydliggörande om att föreskriftens tillämpningsområde även innefattar enkla tryckkärl på fordon läggs också till.
Paketet AFS 2017:3:
För att ta reda om man har trycksatta anordningar som måste ha återkommande kontroll och få hjälp med att uppfylla kraven i AFS 2017:3, kan man anlita Zerts konsulter eller använda Zerts tjänstepaket för trycksatta anordningar AFS 2017:3.
Med paketet får ni hjälp att kartlägga era trycksatta anordningar och indela dem efter föreskriften AFS 2017:3. Efter det påbörjas riskbedömningsarbetet i Zert RM.
Via Zert RM får man ut handlingsplaner och rapporter från riskbedömningen. Zert hjälper även till att sätta upp fortlöpande tillsyn på de påverkade anordningarna och allt detta utförs i Zert RM.
Vad som ingår i Paketet:

  • Riskbedömningar enligt AFS 2017:3
  • PDF Rapporter
  • Zert RM
  • Handlingsplan
  • Kartläggning och indelning av Trycksatta anordningar
  • Säker förvaring av all information hos Zert
  • Fortlöpande tillsyn i Zert RM