Nyheter

Wärtsilä fortsätter investera i 100 % förnybar energi

Teknologikoncernen Wärtsilä bidrar med 500 000 euro i startkapital till Soletair Power Oy, ett finskt start-up företag som påverkar inom Power-to-X-teknologin. Soletair Power Oy har utvecklat ett unikt koncept för att förbättra luftkvaliteten i byggnader genom att fånga in koldioxid (CO2) och omvandla det till syntetiskt förnybart bränsle. Soletair Powers koncept är ett viktigt steg mot koldioxidneutralitet och stödjer Wärtsiläs strategi att leda energisektorns omvandling mot en 100 % förnybar energi framtid.

– Wärtsilä kan, tack vare vår roll som energisystemintegratör förstå, utforma, optimera, bygga och underhålla komplexa energisystem så att våra kunder kan skapa hållbar energi för framtiden. För att uppnå detta vill vi bilda strategiska samarbeten, vara innovativa tillsammans med startupföretag och aktivt rekrytera ny talang som stärker och stödjer vår expertis inom nya affärsområden. Vår finansiering av Soletair Power Oy är ett konkret exempel på detta och det tar oss ett steg närmare en hundraprocentigt förnybar värld, säger Matti Rautkivi, direktör för strategi och affärsutveckling på Wärtsilä Energy Business.

Medan väte kan produceras från förnybara energikällor, fångar Soletair Powers koncept in CO2 ur luften och förenar det med hjälp av syntes till kolväten, som är lämpliga för syntetiskt förnybart bränsle. Wärtsilä ser ett stort värde i Soletair Powers koncept och kommer erbjuda globalt stöd av utvecklingen och kommersialiseringen av teknologin.

– Soletair Powers innovation utgör ett viktigt steg mot en hållbar framtid. Det är spännande att samarbeta med Wärtsilä, en global teknologiledare och innovatör, och tillsammans introducera denna lösning till marknaden, tillägger Soletair Power Oys nyligen utnämnda verkställande direktör, Petri Laakso.

Wärtsiläs vision om smart energi baserar sig på att skapa en hållbar och lönsam framtid för energiindustrin. För att uppnå detta måste förnybar generering maximeras, och detta möjliggörs genom att integrera flexibla tillgångar som genererar energi tillsammans med intermittenta förnybara energikällor. I en värld med hundraprocentig förnybarhet kommer största delen av den producerade energin från sol- och vindkraft. För att säkerställa systemets tillförlitlighet är flexibiliteten nödvändigt. Denna flexibilitet kan förses med flexibla gastillgångar, som använder syntetiska förnybara bränslen, utökad användning av energiförvaringsteknologi och optimering av befintliga anläggningars livscykel.

Bildtext: Anja Frada, Vice President för affärsutveckling och ekonomi , Wärtsilä Energy Business och Ari Piispanen, aktieägare, Soletair Power Oy, skrev under kontrakter för startkapital den 12 April 2019.