Nyheter

Så ökas digitaliseringstakten i Krokom

För industrins räkning innebär den pågående digitaliseringen en så pass omfattande förändring att vi till och med pratar om en industriell revolution. Många företag vet att de måste digitalisera verksamheten, men få vet hur. Nu kommer Kickstart Digitalisering till Krokom där små och medelstora industriföretag får kostnadsfria råd och inspiration att ta klivet fram på deras digitaliseringsresa.

IUC-Z Group arrangerar en Kickstart i Krokom för att gynna det lokala näringslivet genom kompetensutveckling och inspiration inom digitalisering. Kickstart Digitalisering är en nationell satsning av Teknikföretagen, finansierat av Tillväxtverket, för att stärka svensk konkurrenskraft.

Konceptet med samverkan mellan lokala industriföretag i samma sits och workshops för att tänka i nya banor är mycket populärt. Efter Kickstart Digitalisering uppger 94% av deltagande företag att de har påbörjat eller fått ny fart på sin digitaliseringsresa.

Johan Holm, VD på NextSign i Sandviken, är en tidigare deltagare på Kickstart Digitalisering. Vid tillfrågan om vad han vill säga till andra företag som funderar på att delta i Kickstart Digitalisering eller om digitaliseringsprojekt säger han såhär:

– Gjört! Kom igång, det är inte en fråga om att öka lönsamheten. Det är en fråga om överlevnad. Fördelen med Kickstart är att det inte är massor med tid. Det är en heldag plus två halvdagar. Kan man inte frigöra den tiden – då har man andra problem också, säger Johan Holm, tidigare deltagare i Kickstart Digitalisering och VD NextSign Sandviken.

Kickstart Digitalisering går av stapeln den 15 april 2019 i Krokom. I år är sista chansen att delta på Kickstart Digitalisering, industriföretag som inte redan anmält sig till den här omgången kan skicka in en intresseanmälan till Gunnar Elmroth vid IUC-Z Group inför nästa omgång.

När?
Dag 1: 15/4, 09.00 – 15.00
Dag 2: 8/5, 09.00 – 15.00
Var? Hallströms verkstäder, Ås

Om Kickstart Digitalisering:
Ursprunget till Kickstart Digitalisering är ett pilotprojekt genomfört av Teknikföretagen och IF Metall, som erbjuder kostnadsfria workshops för att höja den digitala kompetensen och öka användningen av digital teknik inom industrin. Med utökade medel från Tillväxtverket har projektet spridits över hela Sverige och över 400 små och mellanstora industriföretag som redan deltagit. Nu är det sista chansen för företag att delta, då Kickstart Digitalisering endast pågår fram till december 2019.

– Det är ju så här, det stora är att ju äldre man är så är man ju lite räddare för ny teknik. Men när man är med på Kickstart Digitalisering så kan man förstå de stora fördelarna med digitalisering. Det gäller bara att våga! Även på äldre dar, säger Ulf Grönqvist, deltagare på Kickstart Digitalisering i Kalmar, ägare och VD på SEAC AB.

Bild: Semcon