Nyheter

Ökad efterfrågan på Exides batterivalsystem GNB EasyPick

Batteritillverkaren Exide Technologies), en global leverantör av lagringslösningar för elenergi för transport- och industrimarknaderna, noterar att marknaden använder företagets GNB EasyPick i allt större utsträckning.

Det användarvänliga och kostnadseffektiva systemet kan som tillval integreras i GNB-laddare och säkerställer att det första batteriet som laddas är det första som väljs för drift. Lösningen ökar batterilivslängden, förlänger drifttiden och förbättrar produktiviteten. Den är ett utmärkt val för mindre verksamheter som ännu inte är redo att investera i ett fullständigt hanteringssystem för sin batteriflotta.

EasyPick är en enkel, pålitlig och användarvänlig lösning. Operatörerna behöver bara ”välja det gröna” – en grön lampa visar vilket batteri som ska väljas först. Gula lampor visar batterier som är fulladdade och står i kö. Så snart det prioriterade batteriet har valts visas nästa batteri i kön med grön lampa.

Detta fungerar för upp till 30 laddare. En styrande laddare behövs för varje batterityp. Den kommer då att styra övriga laddare. Den styrande laddaren ger larm om fel batteri skulle väljas, vilket säkrar korrekt användning av systemet. Resultatet är tydligt och lätt att förstå för alla operatörer.

GNB-laddare med EasyPick installeras enkelt med plug & play. Den kan tas i bruk omedelbart och utan hjälp av servicetekniker. Detta sparar installationstid och arbetskostnader. Systemet är kostnadseffektivt och ger företag utmärkt avkastning på investeringen.

– GNB EasyPick är ett kraftfullt verktyg för att förbättra effektiviteten och produktiviteten i din lageranläggning och den bidrar till att maximera batteriflottans livslängd, säger Nigel Darke vid Exide Technologies. Vi ser det som viktigt att leverera en komplett lösning till våra kunder, så att de kan minska sin totala ägandekostnad.

För företag som vill komma till nästa nivå av batterihantering rekommenderar Exide GNB 2100.NET, en heltäckande lösning för att administrera en anläggnings batterier. Systemet gör det möjligt för företag att etablera ett mycket effektivt rotationssystem för sin batteriflotta, fjärrövervaka upp till 500 batterier och laddare från en och samma plats, identifiera felaktiga batterier för reparation och mycket annat.