Nyheter

”Svensk vindkraft kan snabbt minska klimatutsläppen med 50 procent”

Med nuvarande utbyggnadstakt kan den svenska vindkraften minska klimatutsläppen motsvarande drygt 50 procent av Sveriges utsläpp, visar en ny rapport som idag presenteras av det nybildade nätverket Vindkraftens klimatnytta. Nätverkets rapport sammanfattas i en debattartikel i DN.
– Den nya vindkraften klarar sig helt utan stöd, men staten och kommunerna måste erkänna vindkraftens klimatnytta och inte sätta käppar i hjulet för utbyggnaden, säger Jessica Henryson, energi- och klimatkonsult på Westander och samordnare för nätverket.
Vindkraften ger en stor och omedelbar klimatnytta genom elexport, samtidigt som den lägger grunden för en långtgående och klimatsmart elektrifiering i Sverige. Samtliga riksdagspartier utom ett betonar elexportens klimatnytta. Men fortfarande väger klimatnyttan mycket lätt när kommuner, miljöprövningsdelegationer och miljödomstolar tar ställning till nya vindkraftsprojekt.
– Den blocköverskridande energiöverenskommelsen 2016 skapade trygga ramar och ledde till omfattande investeringar, säger Charlotte Unger Larson, vd i Svensk Vindenergi och en av deltagarna i nätverket.
Mellan 2018 och 2022 förväntas vindkraften mer än fördubblas och om ökningen tillåts fortsätta i samma takt, får vi drygt 70 TWh vindkraft år 2030. Det ligger väl i linje med Energimyndighetens scenario med 90 TWh vindkraft under 2040-talet.
Det finns förespråkare för att vindkraftsutbyggnaden främst behöver ske från mitten av 2030-talet, då kärnkraften successivt förväntas bli avvecklad och då elektrifieringen av samhället tilltar.
– Med en sådan senareläggning skulle de ackumulerade utsläppen bli 190 miljoner ton större till 2040, nästan fyra gånger så mycket som Sveriges årliga utsläpp, säger Jessica Henryson.
Nätverket Vindkraftens klimatnytta vill underlätta den fortsatta utbyggnaden genom att göra vindkraft till en tydlig och prioriterad klimatfråga. Nätverket presenterar i rapporten 10 konkreta förslag som syftar till att lyfta fram vindkraftens klimatnytta och påverka staten och kommunerna att tillåta en fortsatt snabb vindkraftsutbyggnad.
Aktörerna bakom nätverket Vindkraftens klimatnytta
Linda Burenius, Head of Public Affairs OX2
Hans Carlsson, vd Siemens Gamesa Renewable Energy
Maria Röske, vd wpd
Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi
Peter Zachrisson, vd Stena Renewable
Jessica Henryson, affärsområdeschef Westander Klimat och Energi, samordnare för nätverket
Bild: Bixia