Nyheter

Nya filter och torn med aktivt kol från Atlas Copco

Med lanseringen av nya filter och torn med aktivt kol sätter Atlas Copco en ny standard för riskförebyggande, tillgänglighet och prissättning för kompressorer och luftbehandlingssystem.
Två nya dubbla aluminiumfilter på 16 bar med modellnamnen 850T och 1100T finns nu tillgängliga till ett konkurrenskraftigt och lägre pris. De kan användas i alla tillämpningar i alla branscher över hela världen – även i marina miljöer.
De nya aluminiumfiltren är en utökning av den befintliga serien som går upp till 2 000Nm³/h och erbjuder filtrering för flöden upp till 3 000 Nm³/h respektive 4 000 Nm³/h vid referensttrycket 7 bar.
De nya filtren är certifierade enligt ISO12500-1 och finns i lager till de mest konkurrenskraftiga priserna. Detta omfattar de patenterade UD-klassade oljeavskiljande filtren, som ersätter två traditionella oljeavskiljande filter på 1 mikrometer och 0,1 mikrometer med ett enda filter med samma filtreringshastighet men med 40 % mindre tryckfall.
Nya torn med aktivt kol ger optimala förutsättningar för riskförebyggande kontroll
Den befintliga serien med QDT koltorn har utökas med fem nya torn fyllda med aktivt kol: modellerna QDT425 till QDT1800, upp till 16 bar.
En kombination av QDT-tornen med aktivt kol och de nya dubbla filtren med UD+ förfilter och PDP efterfilter ger optimala förutsättningar för att undvika risker relaterade till olje- och dammföroreningar.
Tillsammans med oljeinsprutade GA-kompressorer garanterar nämnda kombination ISO 8583-2010 klass 1 (0,01 mg/m³) oljeinnehåll och klass 1 partikelinnhåll, ett med andra ord pålitligt alternativ till vårt sortiment av kompressorer certifierade klass 0, som uppfyller de allra högsta kraven på renhet.
QDT-serien har serviceintervall på antingen 8 000 eller 12 000 timmar och passar flöden mellan 1 500 och 6 500 nm³/h. Detta gör att den nu matchar hela kompressorsortimentet upp till 750 kW (900 hk).
Bild: Atlas Copco