Nyheter

Utbildningarna som stärker Skånes energibransch

Behovet av utbildad personal är stort i energibranschen, där många bolag konkurrerar om kompetensen inom samma region. Bristen på personal är akut så till den grad att företagen vänt sig till Teknikhögskolan, i syfte att tillsammans arbeta fram nya yrkeshögskoleutbildningar för att klara nuvarande och framtida rekryteringsbehov. Och till hösten startar den första omgången av YH-utbildningarna Distributionselektriker och Elkraftsberedare.

I och med Myndigheten för yrkeshögskolans besked om beviljande av både nya och fler yrkeshögskoleutbildningar expanderar nu Teknikhögskolan i södra Sverige. Till hösten 2019 startar Teknikhögskolan upp i Lund och blir därmed ensamma i landet om att erbjuda utbildningarna Distributionselektriker och Elkraftsberedare.

Bristen på personal med rätt kompetens inom energibranschen är omfattande och känd sedan länge, då stora delar av nätet står inför omfattande om- och utbyggnationer. Detta har resulterat i att behovet av fler utbildade med kompetens inom el och energi blivit akut.

I dagsläget finns det ett behov av cirka 3 000 nya personer i branschen, säger Jessica Fredson, vd på Ystad Energi AB.

– Det krävs en regional kompetenssatsning i form av denna utbildning för att klara branschens framtida behov av elkraftsberedare i södra Sverige, säger Anders Ericsson, affärsenhetschef på Omexom.

Han fortsätter:

Infrastrukturen i Sverige kräver en förnyelse och utbyggnad, vilket i sin tur kräver påfyllnad av yngre arbetskraft med den kompetens som utbildningen till distributionselektriker ger. Detta är vitalt för säkerställandet av samhällets infrastruktur framöver.

Startskottet för Teknikhögskolans två utbildningar Distributionselektriker och Elkraftsberedare var när Niklas Johnsson, regionchef på Teknikhögskolan, fick inbjudan att medverka på ett möte med SHS-gruppen om den rådande personalbrist branschen upplever. SHS-gruppen är ett nätverk för energibolagen i södra Sverige och under mötet diskuterades personalbristen inom de olika yrkeskategorierna och energibolagen konstaterade att det, i stort sett, saknas påfyllnad av nya personer med efterfrågad kompetens, vilket i praktiken innebär att de konkurrerar om samma personal för att täcka rekryteringsbehovet.

Teknikhögskolan har därför, tillsammans med näringslivet i regionen, arbetat fram de två utbildningarna inom el och energi som kommer att bidra till den fortsatta utvecklingen av infrastrukturen och samhällets funktion.

De företag som har slutit upp bakom beslutet att starta upp utbildningarna på Teknikhögskolan är Vattenfall, Kraftringen, Landskrona Energi, Staffanstorps energi, Skånska Energi, Ystad energi, Trelleborgs energi, ONE Nordic, Öresunds kraft, ABB, Assemblin, Infratek, Bravida, Sölvesborgs Energi, Ljungby Energi, Halmstad Energi, Höganäs Energi, Olofströms kraft, Bjäre kraft, Sjöbo elnät, Skurups elverk och Svenska kraftnät. Företagen är nu engagerade i utbildningarnas framtid genom att utgöra en stark ledningsgrupp för utbildningarna, med uppdrag att säkerställa relevant innehåll, hög kvalitet och att se över så att utbildningarnas innehåll motsvarar arbetsmarknadens framtida behov och krav.

Mer om utbildningarna
Distributionselektriker och Elkraftsberedare startar i augusti 2019 på Teknikhögskolan i Lund, och ansökan är öppen till och med den 30 april.
Distributionselektriker: 1 år, kostnadsfri och CSN-berättigad.
Distributionselektriker har ett säkert jobb på, ibland, hög höjd, så att akuta fel snabbt kan åtgärdas och samhället är i funktion med ström dygnet runt. Ett fritt och självständigt arbete som präglas av kundkontakt och problemlösning.
Elkraftsberedare: 14 månader, kostnadsfri och CSN-berättigad.
Elkraftsberedare är mer avancerad och passar personen som redan har lite erfarenhet från energibranschen. Det är ett nästa steg i att utvecklas och få den kompetens som behövs för att kunna skapa förutsättningar för en av samhällets mest kritiska funktioner.
Plushögskolan AB består av yrkeshögskolorna Affärshögskolan, Teknikhögskolan och Vårdyrkeshögskolan.
Yrkeshögskolorna bedriver YH-utbildningar i nära samverkan med arbetslivet. Nio av tio av våra studenter får jobb kort efter examen. Det tror vi beror på att näringslivet är med och formar utbildningarna efter marknadens behov, att våra föreläsare har branschaktuell kunskap och att våra studerande tillbringar en stor del av utbildningstiden på företag i branschen.