Nyheter

Koldioxidpriset drar upp kraftpriserna

Priset på utsläppsrätter har stigit kraftigt den senaste veckan. Just nu är detta den i särklass största faktorn när det gäller priset på nordisk el. Det här skriver Entelios.
Parlamentet i Storbritannien har beslutat att de inte ska gå ut ur EU utan ett avtal. Det gör att sannolikheten för en så kallad ”Hard Brexit”, det vill säga att Storbritannien lämnar EU utan avtal, minskar avsevärt.
Marknaderna följer varandra
Aktörerna på koldioxidmarknaden tolkar Storbritanniens beslut som att koldioxidpriset kommer att ligga kvar eller stiga. Detta bidrar till att dra upp de europeiska kraftpriserna. Prisuppgång i Europa betyder prisuppgång i Norden. Nordens priser 2019 är nu på samma nivå som 2018. Det vill säga nästan 44 €/MWh i snitt för året.
Påskväder med bismak
Ett högtryck har parkerat över Norska havet. Det innebär vackert men kallt väder i Norden. Framöver ser högtrycket ut att parkera sig direkt över Skandinavien. Detta kommer att ge fortsatt vackert och torrt väder, med väldigt lite vind. Även om alla skandinaver som suktar efter vårvärmen kommer att glädja sig nästa vecka, innebär det samtidigt att den hydrologiska balansen försvagas och bäddar för högre elpriser framöver.