Nyheter

Socialdemokraterna: "Ingen ska utsättas för ämnen som kan ge cancer"

Idag presenterade Socialdemokraterna tre nyheter som de kommer att driva i Europaparlamentet. Det handlar om skarpare lagstiftning på arbetsmiljöområdet så att människor inte ska dö av sina jobb.
– Ingen ska dö av jobbet. För oss socialdemokrater är det en självklarhet. De som orsakar människor lidande och orättvis behandling ska ta sitt ansvar. I valet mellan marknad och människa står vi på människors sida. Det gör inte Moderaterna och Sverigedemokraterna, säger Heléne Fritzon, socialdemokraternas förstanamn i valet till Europaparlamentet.
– Vi vill att EU stärker sitt arbete för att människor inte ska utnyttjas på arbetsmarknaden, utsättas för livsfaror på jobbet eller ha svårt att hävda sin rätt gentemot företag som utnyttjar sin arbetskraft och struntar i regler och lagar. Ingen ska utsättas för ämnen som kan ge cancer eller riskerar möjligheten att skaffa barn. Fler kvinnor än män tvingas av hälsoskäl avsluta sitt arbetsliv i förtid. Vi vill se starkare regler för en bra arbetsmiljö. Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att kunna arbeta längre utan risk för ohälsa.
Därför har Socialdemokraterna idag presenterat följande vallöften:
Fortsätta med arbetet mot osund konkurrens inom EU-samarbetet
– I EU ska vi inte konkurrera med dåliga arbetsvillkor, varken i form av löner, arbetsmiljö eller andra villkor.
– De grundläggande fackliga fri- och rättigheterna ska skrivas in i EU:s fördrag om det revideras genom ett så kallat socialt protokoll.
Dubblera antalet ämnen som omfattas av EU:s cancerlagstiftning
– Skärpa reglerna ytterligare när det gäller cancerframkallande och reproduktionsstörande ämnen på arbetsplatserna.
Införa strängare regler för reproduktionsstörande ämnen på arbetsplatsen
– Skydd mot reproduktionsstörande medel ska ingå i EU:s strängaste lagstiftning.
Kommissionen bör utreda ett ökat skydd för personal i sjukvårdssektorn och föreslår nödvändiga förändringar.