Nyheter

Östergötlands första tankstation för flytande gas är invigd

Idag invigdes FordonsGas nya tankstation för flytande gas (LNG/LBG) i Mjölby – den första i Östergötland och FordonsGas femte för flytande gas.

Tankstationerna för flytande gas bidrar till minskade utsläpp och möjliggör hållbara tunga transporter över långa sträckor. Något som är extra viktigt då alternativen för tunga transporter är få. Detta är en av de viktiga satsningar som ger möjlighet att möta Sveriges mål om 70% minskning av växthusgasutsläppen från inrikes transporter till 2030.

Stationen i Mjölby är en del av EU-projektet GREAT (Green REgions with Alternative fuels for Transport). Projektet samlar offentlig sektor, drivmedelsleverantörer och fordonstillverkare i fyra länder för att stärka infrastrukturen för alternativa drivmedel och möjliggöra hållbart resande och transporter mellan Hamburg och Oslo/Stockholm. GREAT delfinansieras av EU och är en del av en stor satsning på alternativa drivmedel över hela Europa.

– Dagens invigning av FordonsGas tankstation för flytande gas är ett viktigt bidrag i byggandet av ett europeiskt transportnätverk med låga utsläpp längs Scand-Med-korridoren. GREAT-projektet, som också bygger ett nätverk av snabbladdare för elbilar, är därför en viktig möjliggörare i kampen mot klimatförändringarna, och jag är glad att Europeiska unionen kan bidra finansiellt genom Fonden för ett sammanlänkat Europa, säger Richard Ferrer, Senior Project Manager – Head of Innovation Team på EUs Innovation and Networks Executive Agency (INEA).

Med nyetableringen i Mjölby blir FordonsGas landets ledande aktör inom flytande gasenergi för tunga transporter. Och fler stationer kommer. FordonsGas planerar att täcka södra och mellersta Sverige med en lättillgänglig infrastruktur. Framöver finns ytterligare ett tjugotal nya tankstationer för flytande gas inplanerade.

– Mjölby passar bra ruttmässigt för våra kunder och är en viktig knutpunkt i ett av Sveriges största varu- och trafikflöden. Utbyggnaden är viktig både ur ett lokalt och regionalt perspektiv, men är också en del i den utveckling av fossilfria transporter som nu sker i hela Europa, säger Sofia J Nordström, Sales & Marketing manager HDV på FordonsGas.

På plats vid invigningen finns lastbilar som drivs på flytande gas från tre stora fordonstillverkare – Volvo, Scania och Iveco. Alla tre ser satsningen på tankstationer som mycket positiv för utvecklingen av LNG/LBG för tunga vägtransporter i Sverige.

– Tankstationen för flytande biogas i Mjölby är ett viktigt tillskott till det nätverk av förnybara drivmedel som krävs för att transportsektorn ska nå klimatmålen. Olika förnybara drivmedel kompletterar varandra. Flytande biogas är ett viktigt fossilfritt alternativ inom fjärrtransporter, säger Henrik Dahlsson, hållbarhetsansvarig på Scania Sverige, och fortsätter:

– Sverige är en föregångare inom biogasområdet. Vi kan visa vägen för resten av Europa som nu satsar stort på fordonsgas.

Tankstationen är ett positivt tillskott anser både Region Östergötland och Mjölby kommun. Region Östergötland har länge arbetat för ett ökat användande av biogas och tankstationen stärker förutsättningarna för lokala åkare att ställa om. Placeringen i Mjölby gör också att ett högtrafikerat område för tunga fordon nu får möjligheter för hållbar tankning. Mjölby kommun planerar också utökad lastbilsparkering i anslutning till stationen.

Bild: FordonsGas