Nyheter

Wellos koncept välkomnat för två vågenergiparker i Indien

I samarbete med Indiens regering är Ixin intresserat av att köpa Wello‘s Penguin Core-paket för byggande av två vågparker på 20 MW och 10MW vardera. Vågparkerna är tänkta att placeras på västkusten nära Mumbai och vid Indiens ostkust.
Myndigheterna har redan välkomnat konceptet och de första diskussionerna var uppmuntrande. Wello håller som bäst på att ansöka om ministeriets godkännande av teknologin. Planer finns för att enheterna kommer att vara i användning senast 2023.
Wello siktar för tillfället på att ta ut 1–2,5 miljoner euro i utbyte mot mellan 4,34 och 10,18% kapital, med en minimiinvestering på 140 aktier till en aktiekurs om 3,73 euro per aktie. Finansieringskampanjen körs på Invesdor och kommer att vara öppen fram till 23 April 2019.