Nyheter

Europeiska kommissionen finansierar nytt forskningsprojektet

Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB är vald IoT partner i ett EU-finansierat sjukvårdsprojekt. Åtta europeiska partner utforskar innovativa forskningsvägar för att behandla artros. Syftet är att förbättra livslängden hos den funktionsnedsatte, vilket garanterar en högre livskvalitet för den äldre befolkningen inom Europa.
Forskningsprojektet, samordnat av Scuola Superiore Sant’Anna, har nyligen finansierats med 5,4 miljoner euro. Avtalet är värt 5,5 Mkr för H&D Wireless, varav hälften betalades ut vid projektets början under första kvartalet 2019. Projektet beräknas pågå fram till och med december 2022.
Artros är en av de främsta orsakerna till funktionshinder hos äldre människor och påverkar mer än 40 miljoner människor i Europa i åldern 50 år eller äldre, och totalt 130 miljoner människor över hela världen. Sjukdomen innebär smärta och en betydande minskning av rörelseförmågan, faktorer som har en djupgående inverkan på dagliglivets aktiviteter. Antalet personer som drabbas av sådan degenerativ sjukdom förväntas fördubblas under det närmaste decenniet.
Projektnamnet Admaiora är en förkortning av både projektets mål och lösning, och kommer från följande: ADMAIORA (ADvanced nanocomposite MAterIals fOr in situ treatment and ultRAsound-mediated management of osteoarthritis). I konsortiet ingår en smältdegel av kompletterande kompetenser, universiteten: Scuola Superiore Sant’Anna (Italien) Bar-Ilan Universitet (Israel), ett vetenskapligt forskningssjukhus: Istituto Ortopedico Rizzoli (Italien) och fem företag: Regentis Biomaterials (Israel), Image Guided Therapy (Frankrike), PlasmaChem (Tyskland), Vimex Endoscopy (Polen) och H&D Wireless (Sverige).
– Det här är ett projekt vi genomför inom vår LABS verksamhet baserat på vår Griffin IoT Cloud platform och har full kostnadstäckning. Det ger oss ovärderlig erfarenhet och insikt i forskningens frontlinje inom ett flertal områden vilket gör att vi får möjligheter att kommersialisera IoT lösningar inom iHealth under projektets gång, vilket även uppmuntras av EU, säger Pär Bergsten, VD och grundare för H&D Wireless.
Den globala marknaden för Digital Health växer just nu med 19% per år och uppskattas omsätta 4230 miljarder SEK 2022 enligt Zion Market Research.
Konsortiets slutmål är att visa på möjligheten att sakta ner eller till och med stoppa broskdegenerationsprocessen, med fokus på artros i knäleden. Detta skulle möjliggöra en avsevärd senareläggning av, eller i vissa fall undvika helt, kirurgiska ingrepp där man behöver ersätta leden hos de patienter som drabbats av Artros.