Nyheter

BE Group blir certifierad partner för SSAB Laser® i Finland och Baltikum

SSAB har utsett BE Group, med kunder i teknik- och byggsektorerna, till certifierad partner för SSAB Laser®. BE Group och SSAB har länge varit partners i handeln med varmvalsade plåt- och bandprodukter. BE Groups medlemsskap i nätverket – som säljer och distribuerar SSAB Laser®-produkter i Finland och Baltikum – garanterar tillgänglighet och snabba leveranser åt kunden.
SSAB Laser® är specifikt framtaget för laserskärning och kallformning. Den här unika produkten förbättrar allmänt produktiviteten, produktionen och kvalitén på slutprodukten. SSAB Laser har även garanterad planhet både före och efter laserskärning.
– Ett växande antal kunder kommer kunna dra nytta av snabb, problemfri skärning med kortare produktionstider, mindre behov av omarbetning och större precision i de skurna komponenterna. Medlemmarna i nätverket får grundlig utbildning i både produkten, dess fördelar och tillämpningar, säger Jouni Rättyä, Senior Cross Product Manager på SSAB Europe.
Distributionsnätverket för SSAB Laser® består i dagsläget av 22 dedikerade partners i 13 länder i Europa. BE Group ansluter sig nu till nätverket för Finland och Balticum.
– SSAB Laser® möter dagens högt ställda krav inom laserskärningstekniken och säkerställer en effektiv produktion i enlighet med tillverkarnas maskinparametrar. Jag är övertygad om att vi kan förbättra våra kunders affär – både som användare och distributör av produkten, säger Lasse Levola Business Area Manager, Finland och Baltikum, på BE Group.
Alla leveranser av SSAB Laser® kan åtföljas av teknisk support om kunden så önskar. SSAB Tech Support finns lokalt i hela världen och kan komma till kunden med kort varsel, antingen för akuta problem eller för att initiera mer långsiktiga partnerskapsprojekt.
Bild: SSAB