Nyheter

Yrkesexpo i Uppsala ska locka ungdomar att söka program som leder till jobb

9 april anordnas Yrkesexpo för första gången på Uppsala Konsert & Kongress och Vaksala torg. Mässan vänder sig främst till elever i årskurs åtta, men även elever från årskurs nio som är intresserade av att göra ett omval till gymnasiet. Många branscher har brist på kompetenta medarbetare och målet med mässan är att få fler att söka en utbildning som leder till jobb.
Mässans fokus är på yrken och därför är branschen inbjuden att delta på mässan tillsammans med Uppsalas gymnasieskolor, både de kommunala och de fristående. Även studie- och yrkesvägledare finns på plats och svarar på frågor. Syftet är att locka fler elever att välja yrkesförberedande program på gymnasiet.
Det råder idag brist på till exempel undersköterskor och inom många yrken inom bygg- och transportbranschen.
– Fler behöver känna till att det går bra att komplettera sin yrkesutbildning så att man också får högskolekompetens. En utbildning på yrkesprogram leder i de allra flesta fall till ett jobb direkt efter studenten. Vill man läsa vidare, kan man göra det. Så att välja ett yrkesprogram är ett smart val, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden.
Yrkesexpo är öppet 10.00-18.00, tisdag 9 april på Uppsala Konsert & Kongress och Vaksala torg.
Läs mer på: www.uppsala.se/yrkesexpo