Nyheter

Världsunikt visualiseringslabb byggs på Universeum

Universeum i Göteborg blir först i världen med ett publikt visualiseringslabb där människor får utforska och förstå vetenskaplig data med hjälp av den allra senaste visualiseringstekniken. Labbet möjliggörs genom en donation på 50 miljoner kronor från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Den tekniska utvecklingen går snabbt och digitaliseringen förändrar förutsättningar, sammanhang och former för både folkbildning och utbildning. Med ett nytt och världsunikt visualiseringslabb ska Universeum skapa bryggor mellan människor, vetenskaplig data och digital teknik för att stärka lärandet på flera sätt.
– Det är otroligt stort att kunna kommunicera vetenskap och forskning med den allra senaste tekniken. Universeum blir först i världen med att skapa en publik forsknings- och utbildningsmiljö där vetenskaplig data blir tillgänglig för alla, berättar Carina Halvord, VD på Universeum.
I visualiseringslabbet får besökarna utforska hur digitalisering genom visualiseringsteknik och artificiell intelligens kan användas för att att lösa utmaningar i Sverige och världen. Innehållet bygger på autentisk tvärvetenskaplig data och visualiseras med den senaste tekniken.
Labbstationer för utforskande och förståelse
Lärandet i visualiseringslabbet utgår från konceptet exploranation, en mix av utforskande (explore) och förklarande (explain). Den unika lärprocessen, där visualiseringsteknik används för att utforska och förklara komplexa och abstrakta ämnesområden, har utvecklats av professor Anders Ynnerman vid Visualiseringscenter C.
Labbstationerna kommer till exempel handla om utforskning av rymden, stadsutveckling eller analys av klimatförändringar och global resursfördelning. Men visualiseringslabbet handlar också om att skapa förståelse för själva tekniken bakom.
– Aktuella samhällsfrågor och politiska beslut rymmer ofta inslag som leder till digitala processer. Därför blir kunskap om digitalisering allt viktigare för att kunna nyttja viktiga samhällsfunktioner och delta i det demokratiska samtalet. Det är också viktigt att använda kraften i digitaliseringen för lärande och tillväxt och här spelar visualiseringstekniken och AI en avgörande roll, säger Carina Halvord.
Ett lärande i förändring
Samtidigt som vetenskaplig data utforskas och förstås av visualiseringslabbets besökare, utvecklas didaktiken utifrån det lärande som sker i labbet. Området, som är outforskat och i högsta grad innovativt, utgår från lärandecentrerad digitalisiering.
– Det är extremt spännande. Barn och ungdomar har förmågan att tolka bilder på ett sätt som tidigare generationer inte har naturligt i sig. I labbet visualiserar vi kunskap genom att bygga bilder av vetenskaplig data, och då får dessa förmågor användas fullt ut på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Teknikutvecklingen och digitaliseringen kommer oundvikligen att förändra lärprocesserna, men exakt hur vet vi inte. Vi vet bara att det kommer ske och Universeum ska både vara en del av och följa den utvecklingen, säger Carina Halvord.
Ett projekt i bred samverkan
Skapandet av visualiseringslabbet sker i nära samverkan med Visualiseringscenter C, Chalmers, Göteborgs universitet och Linköpings universitet. Projektet blir möjligt tack vare Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kulturs donation på 50 miljoner kronor.
– Folkbildning i sig är viktigt för oss och när det som här kombineras med innovativ teknik och vetenskap ligger det oss extra varmt om hjärtat. Vi ser fram emot att följa uppbyggnaden och så småningom även användningen av det färdiga visualiseringslabbet, som vi hoppas kommer vara till nytta och glädje för många under lång tid framåt. Både här hemma men även på internationell nivå, kommenterar Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande i Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Redan inom något år är planen att släppa ett par labbstationer på Universeum för att testa och lära mer om vad som fungerar i publika miljöer. Invigning av det färdiga visualiseringslabbet planeras till slutet av 2021.
– Stenastiftelsen och professor Anders Ynnerman är avgörande för att vi ska kunna förverkliga visualiseringslabbet. Universeum är motor och självklar arena, men vi klarar det inte på egen hand. Med engagemanget från Stenastiftelsen och Anders Ynnermans världsledande forskning kan vi bygga ett nytt kompetensfält i regionen. Vem vet vilka möjligheter det genererar? funderar Carina Halvord.
Visualiseringslabbet är en del av Universeums storsatsning på lärandecentrerad digitalisering. En annan del är projektet Wisdome, inom vilket Universeum och fyra andra science center ska bygga visualiseringsdomer med stöd av en jubileumsdonation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Satsningen som helhet syftar till att möta nya samhällsbehov inom utbildningssystemet och näringslivet och utvecklingsarbetet planeras pågå 2019–2021.
Bilden:
Anders Ynnerman, Carina Halvord och Madeleine Olsson Eriksson.
Foto: Universeum/ Magnus Gotander, Bilduppdraget