Nyheter

Unik Sverigesatsning visas upp

Biobränsle är en viktig del i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men att rensa skogen på grenar och trädtoppar kan bli ett miljöproblem. Fram till nu. I Stockholm 11 april demonstreras en teknik unik för Sverige som innefattar en ny produkt och nya transportlösningar som visas på plats med bland annat helikopter. Pilotsatsningen kan ge biobränslet en rejäl miljöskjuts framåt.
Allt fler kraftvärmeverk ställer om till bioenergi. Behovet av biobränsle som till exempel träflis ökar stadigt. Det är vanligt att rester från avverkning, som grenar och trädtoppar, tas om hand, transporteras ut från skogen och flisas ned. Problemet är att skogen egentligen behöver ha kvar näringen från grenar, rötter och trädtoppar för att undvika en negativ effekt på näringsinnehållet i marken. Återförs inte näringen på något sätt innebär det en risk för minskad långsiktig produktionsförmåga i skogen eftersom träden växer sämre. Det finns också en risk för försurning av bäckar och sjöar.
I ett unikt pilotprojekt har nu en ny produkt tagits fram som kan bidra till att näringen återförs till skogen på ett betydligt enklare sätt med hjälp av askan från förbränningen av flisen. Produktionen är den första i sitt slag i Sverige. Därmed är en av flaskhalsarna med biobränsle i stor skala löst och naturens naturliga kretslopp knyts ihop.
Hela kedjan med tillverkningsprocessen, produkten och metoden för återföring av näringen till skogen demonstreras för media i sin helhet. Bland annat kommer helikopter att användas.
VAR? Parkeringen vid Östertäljes station, därifrån gemensam bussfärd till demonstrationsplatsen vid Hall, Södertälje.
NÄR? 11 april 09.30 – 11.30.
Pilotsatsningen är ett samarbete mellan Skogsstyrelsen, Stockholm Exergi, Skogssällskapet och Svensk Skogsgödsling.
Foto: Stefan Anderson, Skogsstyrelsen