Nyheter

Jernbro förvärvar Voksab i Malmö

Jernbro finns sedan tidigare etablerade regionalt i Helsingborg och Åhus med verksamheter inom underhåll och service. Även i Malmö är Jernbro verksamma sedan några år med utlokaliserad underhållspersonal hos kunder. Genom förvärvet av Voksab går samtliga elva medarbetare över till Jernbro.

Affären ger oss tillgång till en egen verkstad i Malmö och ökad kapacitet med erfarna och kunniga underhållsmekaniker, berättar Martin Berntsson, COO och Regionchef Syd på Jernbro.

– Voksabs nuvarande kunder får tillgång till Jernbros bredare tjänsteutbud. Köpet har gett oss betydligt bättre förutsättningar att växa med både befintliga och nya kunder i Region Syd, avslutar Martin Berntsson.